Ağırlık Merkezi ve Kütle Merkezi

📅 24 Ağustos 2020|01 Eylül 2022
Ağırlık Merkezi ve Kütle Merkezi

Konu Özeti

Kütle skaler bir büyüklük olup madde miktarıyla ilgili bir özelliktir. Ağırlık ise, yerin uyguladığı çekim kuvvetidir ve ağırlık vektörel bir büyüklüktür.

Bu konuda
 • Bir veya birden fazla kütleli cisimlerin ortak ağırlık merkezini bulmayı
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Kütle skaler bir büyüklük olup madde miktarıyla ilgili bir özelliktir. Ağırlık ise, yerin uyguladığı çekim kuvvetidir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür ve birimi, kuvvetin birimi ile aynıdır.

Bir cismin ağırlık kuvveti düşey doğrultuda olup yerin merkezine yöneliktir. Bir cismin kütlesi Dünya ve uzayın hiçbir yerinde değişmez. Ağırlığı ise çekim ivmesinin değişken olmasından dolayı değişebilir.

Kütle Merkezi

Yer çekimli ortamda cisimlere etki eden kuvvetlerden biri de kendi ağırlığıdır. Katı cisimler küçük parçalardan meydana gelir ve her parçacığa etki eden ”m*g” kuvveti vardır. Bu kuvvetler aynı yönlü paralel kuvvetlerdir. Bu kuvvetlerin bileşkesinin yeri ağırlık merkezi adınıalır. Kısaca cismi dengede tutan noktaya denir.

 • Cisme başka kuvvet etki etmediği ve g değişmediği sürece ağırlık merkezinin olduğu nokta aynı zamanda kütle merkezidir.
 • Yer çekimi olmadığında ağırlık merkezinden söz edilemez.
 • Kısacası cismin kütle merkezi ile ağırlık merkezinin yeri aynıdır ve momentler hesaplanırken cismin bütün ağırlığının ağırlık merkezinde toplandığı kabul edilir.

Kütle Merkezinin Özellikleri

 • Bir cisim herhangi bir yerinden iple asılır ise ipin uzantısı cismin kütle merkezinden geçecek şekilde cisim dengede kalır.
Denge Merkezi
 • Bir cisim destek üzerinde dengede kalabilmesi için düşey destek tepki kuvveti doğrultusunun, kütle merkezinden geçmesi gerekir. Şekilde görülen cisimler destek üzerinde dengededir çünkü kütle merkezi desteğin olduğu yerdeki düşey doğrultu üzerindedir.
Denge Merkezi
 • Bir cismin yerde devrilmeden durabilmesi için cismin kütle merkezinin düşey doğrultusunun cismin yere temas eden yüzey alanının içinden geçmesi gerekir.
Ağırlık Merkezi

Yukarıdaki cisimlerden;

 • Şekil-I deki cisim dengede kalır çünkü kuvvetin doğrultusu temas yüzeyi içerisindedir.
 • Şekil-II tam sınırda olduğu için dengede kalabilir.
 • Şekil-III deki cisim dengede kalamaz çünkü kuvvet doğrultusu temas yüzeyi dışından geçer.

Koordinat Ekseni Üzerindeki Cisimlerin Kütle Merkezi

Birden çok cisimden meydana gelen düzenekte bütün kütlelerin toplandığı varsayılar noktaya tüm cisimlerin ortak kütle merkezi denir.

Çok Sayıda Kütlenin Ortak Ağırlık Merkezi

Bir yüzey üzerinde bulunan kütlelerinden oluşan cisimlerin koordinatları;

ise, sistemin ortak kütle merkezi x ve y koordinatları ile belirtilir.

Kütle merkezinin x ekseni üzerindeki yeri;

Kütle merkezinin y ekseni üzerindeki yeri;

dir.

Sistemin kütle merkezi ise; şeklinde belirtilen noktadır.

Düzgün Geometrik Yapılı Cisimlerin Kütle Merkezi

Geometrik merkezi olan homojen cisimlerin kütle merkezi ile geometrik merkezi aynı noktadır.

 • Düzgün ve türdeş çubuğun kütle merkezi, çubuğun tam orta noktasındadır.
 • Düzgün ve türdeş olan kare, dikdörtgen ve paralelkenar şeklindeki iki boyutlu cisimlerin kütle merkezi köşegenlerin kesişme noktasıdır.
 • Düzgün ve türdeş çember, daire ve kürenin kütle merkezi, cisimlerin geometrik merkezleridir.
 • Türdeç silindir, dikdörtgen prizma ve küpün merkezi, ürt ve alt taban merkezlerini birleştiren doğrunun tam ortasındadır.

Bir Sistemde Kütle ve Ağırlık Merkezinin Bulunması

 1. Sistem basit geometrik parçalara ayrılır.
 2. Her bir parçanın kütle merkezi bulunup ağırlığı aşağıya doğru gösterilir.
 3. Sisteme eklenen parça varsa eklenen parçanın ağırlığı aşağı yönde, çıkarılan parça varsa ağırlığı yukarı yönde gösterilir.
 4. Paralel kuvvetlerin bileşkesinin yeri hesaplanır.Bileşkenin uygulama noktası sistemin kütle merkezinin yerini verir.
Benzer İçerikler
Newton’un Hareket Yasaları
Güncel
Fizik

Newton’un Hareket Yasaları

İçeriğe Git>
Düzgün Çembersel Hareket
Güncel
Fizik

Düzgün Çembersel Hareket

İçeriğe Git>
Aynalar
Güncel
Fizik

Aynalar

İçeriğe Git>
Kaldırma Kuvveti
Güncel
Fizik

Kaldırma Kuvveti

İçeriğe Git>
Basit Harmonik Hareket
Güncel
Fizik

Basit Harmonik Hareket

İçeriğe Git>
Mercekler
Güncel
Fizik

Mercekler

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo