Refik Halit Karay

📅 28 Mart 2024|27 Şubat 2024
Güncel
Refik Halit Karay
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Refik Halit Karay, Türk edebiyatının en önemli hikaye ve roman yazarlarından biridir. 1888 yılında İstanbul’da doğmuş, 1965 yılında yine İstanbul’da hayatını kaybetmiştir. Edebiyatın yanı sıra gazetecilik ve devlet memurluğu gibi alanlarda da çalışmalar yürütmüştür. İlk dönem eserlerinde İstanbul’un sosyal yaşamından kesitler sunan Karay, daha sonraları sürgün hayatı ve Anadolu insanının yaşamını konu alan eserler vermiştir. Edebiyatı, zengin dili ve gözlem gücüyle ön plana çıkan bir yazar olarak kabul edilir.

Refik Halit Karay’ın Yaşamındaki Önemli Anlar

 • 1888: İstanbul’da doğumu.
 • 1909: Siyasi nedenlerle ilk sürgünü ve Anadolu’ya gönderilmesi.
 • 1913-1914: Balkan Savaşları sırasında askeri muhabir olarak çalışması.
 • 1919: İstanbul’a dönüşü ve “Akbaba” mizah dergisini çıkarması.
 • 1922: İkinci kez sürgüne gönderilmesi, bu dönemde Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yaşaması.
 • 1938: Sürgünden dönüşü ve İstanbul’a yerleşmesi.
 • 1965: İstanbul’da vefatı.

Refik Halit Karay’ın Edebi Kişiliği

Refik Halit Karay, eserlerinde genellikle toplumsal eleştiriler yapmış ve insan psikolojisine derinlemesine eğilmiştir. İstanbul hayatının yanı sıra sürgün yaşamından da beslenerek, Anadolu insanının yaşamını, geleneklerini ve sosyal meselelerini işlemiştir. Realist bir anlayışla yazan Karay, aynı zamanda mizahi unsurları da eserlerine başarıyla dahil etmiştir. Eserlerinde dilin ve anlatımın özgünlüğü, yerel lehçelerin ve deyimlerin ustaca kullanımıyla dikkat çeker.

Refik Halit Karay’ın Eserleri

Refik Halit Karay’ın başlıca eserleri şunlardır:

 • Hikayeleri: Memleket Hikayeleri, Gurbet Hikayeleri, Büyük Panorama
 • Romanları: Yezidin Kızı, Nilgün, Sürgün, Ankara, Bugünün Saraylısı, Çete, Kadınlar Tekkesi, İstanbul’un İç Yüzü, Bu Bizim Hikayemiz, Anahtar, Dişi Örümcek, Dört Yapraklı Yonca, Karlı Dağdaki Ateş
 • Mizahi Eserleri: Çete, İstanbul’un İç Yüzü, Kirpinin Dedikleri, Guguklu Saat, Sakın Aldanma İnanma Kanma, Tanıdıklarım
 • Anı-Fıkra-Günceleri= Bir İçim Su, Bir Avuç Saçma, Üç Nesil Üç Hayat
 • Anıları= Bir Ömür Boyunca
 • Oyunları= Deli, Tiryaki Paşa, Ay Peşinde
 • Seyahatname: Anadolu ve sürgün yaşamına dair gözlemlerini aktardığı çeşitli eserler.

Bu eserler, dönemin sosyal ve kültürel yapısını, insan ilişkilerini ve toplumsal değişimleri yansıtan değerli kaynaklardır.

Refik Halit Karay Zamanındaki Edebi Ortam

Refik Halit Karay’ın yaşadığı dönem, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarından Cumhuriyet’in ilk on yıllarına kadar uzanır. Bu dönem, Türk edebiyatında önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Tanzimat’tan sonra gelen Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati dönemlerinin ardından, Milli Edebiyat akımının geliştiği bu dönemde, Türk edebiyatı daha çok halkın dili ve sorunlarına yönelmiş, yerli ve milli bir anlayış ön plana çıkmıştır. Karay’ın eserleri, bu dönemin sosyal ve kültürel çalkantılarını, modernleşme sürecinin getirdiği toplumsal değişimleri ve bireyin iç dünyasındaki çatışmaları başarıyla ele alır. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında edebiyatın modernleşme sürecinde Karay’ın eserleri, toplumsal gerçekçilik ve kişisel ifade arasında önemli bir köprü kurmuştur.

Benzer İçerikler
Halit Ziya Uşaklıgil
Güncel
Edebiyat

Halit Ziya Uşaklıgil

İçeriğe Git>
Ahmet Mithat Efendi
Güncel
Edebiyat

Ahmet Mithat Efendi

İçeriğe Git>
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Güncel
Edebiyat

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

İçeriğe Git>
Adalet Ağaoğlu
Güncel
Edebiyat

Adalet Ağaoğlu

İçeriğe Git>
Halide Edip Adıvar
Güncel
Edebiyat

Halide Edip Adıvar

İçeriğe Git>
Mustafa Kutlu
Güncel
Edebiyat

Mustafa Kutlu

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo