1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Türk Dili ve Edebiyatı Ders Notları
 4. Tutanak Türü Özellikleri

Tutanak Türü Özellikleri

Tutanak; belgelenmesi gereken bir olayı, o olayı görenler tarafından imzalanması veya meclis, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin yazıya geçirilmesidir. Tutanakların diğer bir adı da zabıttır.

Tutanağın Özellikleri

 • Tutanaklar el, daktilo ve bilgisayarda yazılabilir.
 • Tutanağın bulunduğu kağıt temiz bir A4 kağıdı olmalıdır.
 • Tutanağın kağıdında silme, sonradan ekleme yapma, farklı kalemler kullanma gibi eylemler yapılmamalıdır.
 • Resmi belgelerde genellikle mavi kalem kullanılır.
 • Tutanaktaki imzaların ıslak imzası olmalıdır.
 • Tutanaklar yoruma açık yazılmamalıdır. Tüm ifadeler net olmalıdır.

Tutanağın Çeşitleri

Tutanaklar temelde olay tutanağı ve toplantı tutanağı olmak üzere 2’ye ayrılır.

1. Olay Tutanağı

Olay tutanaklarında; olayın nerede, nasıl olduğu, olaydaki kişiler, varsa şahitler yazılır. Olay, oluş sırasına göre sıralanır. Tutanağı yazan ve varsa şahitler tutanağı okuduktan sonra imzalar. Olay tutanağı mümkünse olaydan hemen sonra düzenlenmelidir.

Tutanak Örneği:

tutanak özellikleri

2. Toplantı Tutanağı

Toplantı tutanaklarına öncelikle toplantının gündemi yazılarak başlanır. Konuşulanlar, kararlaştırılan kararlar yazıldıktan sonra toplantıya katılanlar tutanağı okur ve imzalar. Toplantı tutanağı
toplantının başladığı andan itibaren yazılmaya başlanır.

Diğer Tutanaklar

 • Başlığına göre adlandırılan tutanaklar da bulunmaktadır.
  • arama tutanağı
  • duruşma tutanağı
  • iş kazası tutanağı
  • işe devamsızlık tutanağı
  • kaza tespit tutanağı
  • kayıp veya buluntu eşya tutanağı
  • sınav tutanağı
  • teslim tutanağı
  • tespit tutanağı
  • yangın tutanağı

Tutanağı Oluşturan Unsurlar

 • Başlık: Kâğıdın üst ve tam orta kısmına tüm harfleri büyük olacak şekilde yazılır. Olayın veya toplantının içeriğiyle ilgili bir başlık da yer alabilir.
 • Giriş: Toplantı tutanaklarında toplantının yeri, zamanı, gündemi, açılışın belirtildiği yerdir; olay tutanaklarında olayla ilgili ön bilgilerin, zamanın ve yerin belirtildiği yerdir.
 • Gelişme: Toplantı tutanaklarında gündemdeki görüşmelerin, olay tutanaklarında olayın oluş sırasına göre anlatıldığı bölümdür.
 • Sonuç: Toplantı tutanaklarında kararların yazıldığı ve tutanağın katılımcılar tarafından okunduğunun belirtildiği bölümdür. Olay tutanaklarında düzenleyenlerin tutanağı kendilerinin tuttuğunu belirttikleri ve varsa tutanağın şahitler tarafından okunduğunun belirtildiği bölümdür.
 • Tarih ve Saat: Giriş bölümünde belirtilmekle birlikte sonuç bölümünden sonra tekrar tarih ve saat yazılır. Toplantı tutanaklarının bu bölümünde saat belirtilmesi zorunlu değildir.
 • İmza: Tutanağı tutan kişilerle toplantı tutanaklarında katılımcıların, olay tutanaklarında şahitlerin ad-soyad, imzalarının bulunduğu yerdir.

Diğer Edebi Yazı Türleri Konu Listesi

 1. Tutanak
 2. Dilekçe
 3. Tiyatro
 4. Geleneksel Tiyatro
 5. Modern Tiyatro
 6. Efsane