Toplumun Harcı ve Millet Sistemi

📅 08 Kasım 2022|06 Kasım 2022
Toplumun Harcı ve Millet Sistemi

Konu Özeti

Osmanlı Devleti’nde toplum; dinleri, dilleri ve ırkları bakımından farklı kökenlerden meydana gelen insanlardan oluşmuştur. İslam hukukundan hareketle ülkesinde yaşayan toplulukları din ya da mezhep esasına göre teşkilatlandırarak yöneten Osmanlı Devleti’nin bu modeline ise millet sistemi denilmiştir.

Bu konuda
  • Osmanlı Devleti'ndeki millet sistemi modelini ve özelliklerini
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Osmanlı Devleti’nde toplum; dinleri, dilleri ve ırkları bakımından farklı kökenlerden meydana gelen insanlardan oluşmuştur. Osmanlı toplumu dini inançlar esas alınarak Müslümanlar ve gayrimüslimler şeklinde iki ana gruba ayrılmıştır. Müslümanlar, Ümmet-i Muhammed olarak anılmıştır. Müslüman çoğunluğu ise Türkler, Araplar, Acemler, Boşnaklar ve Arnavutlar oluşturmuştur. Gayr-i Müslim tabiri ise ehli kitap olarak tanımlanan Hristiyan ve Yahudileri ifade eden ve İslamiyet’i din olarak kabul etmeyenler için kullanılmıştır. Gayrimüslimleri ise Ortodokslar, Ermeniler ve Yahudiler oluşturmuştur. Osmanlılar her gayrimüslim cemaate örf ve adetlerine göre bir düzen kurma imkanı vermiştir. Cemaatler her türlü dini ve iç işlerini düzenlemede serbest bırakılmıştır. Devlet cemaatlerin dini işlerine de karışmamıştır.

Osmanlı toplumunun büyük bir bölümünü Türkler oluşturmasına rağmen toplumda Rum, Ermeni, Yahudi, Rumen, Slav ve Araplar da bulunmuştur. Osmanlı Devleti, toplum yapısını şekillendirirken din temeline dayalı bir model uygulamıştır. Osmanlı’da yasal statüleri belirlenmiş dini cemaatlere millet adı verilmiştir. İslam hukukundan hareketle ülkesinde yaşayan toplulukları din ya da mezhep esasına göre teşkilatlandırarak yöneten Osmanlı Devleti’nin bu modeline ise millet sistemi denilmiştir. Millet sistemi, Fatih Sultan Mehmet döneminde oluşturulmuş bir sistemdir. Bu sistem sayesinde Osmanlı Devleti’nde yaşayan çeşitli dinlere, mezheplere ve ırklara mensup insanlar, İslam kültür ve medeniyeti içerisinde varlıklarını koruyabilmiştir.

Benzer İçerikler
İslamiyet Yayılıyor
Güncel
Tarih

İslamiyet Yayılıyor

İçeriğe Git>
Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Hareketleri
Güncel
Tarih

Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Hareketleri

İçeriğe Git>
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi
Güncel
Tarih

Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi

İçeriğe Git>
Büyük Millet Meclisi’nin Açılması (23 Nisan 1920)
Güncel
Tarih

Büyük Millet Meclisi’nin Açılması (23 Nisan 1920)

İçeriğe Git>
I. Dünya Savaşı (1914-1918)
Güncel
Tarih

I. Dünya Savaşı (1914-1918)

İçeriğe Git>
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler
Güncel
Tarih

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo