Termodinamik Yasaları ve Sonuçları

📅 07 Ocak 2019|19 Aralık 2021
Termodinamik Yasaları ve Sonuçları

Konu Özeti

Kimyasal tepkimelerin çok büyük bir kesiminde ısı enerjisinde değişim olmaktadır. Kimya biliminde bu durum ile ilgili olan konularla termokimya ilgilenir. Termokimyanın ısı ve sıcaklık ile ilgili yasalarına termodinamik yasaları denilmektedir.

Bu konuda
  • Termokimyayı
  • Termodinamik yasaları
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Kimyasal tepkimelerin çok büyük bir kesiminde ısı enerjisinde bir değişim olmaktadır. Kimya biliminde bu durum ile ilgili olan konularla termokimya ilgilenir. Termokimyanın ısı ve sıcaklık ile ilgili yasalarına termodinamik yasaları denilmektedir. Enerji aktarımının gerçekleştiği olaylarda termodinamik yasaları geçerlidir. Termodinamik yasalarına geçmeden önce ısı ve sıcaklık kavramlarını inceleyelim.

Isı ve Sıcaklık Kavramları

Sıcaklık, bir maddeyi oluşturan taneciklerin ortalama hareket enerjisidir. Isı ise sıcaklık farkından dolayı iki madde arasında transfer edilen enerjinin adıdır. Sıcaklık bir enerji değildir. İki maddenin sıcaklıkları farklı olması halinde sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye ısı geçişi olur ve bu ısı geçişi iki maddenin sıcaklıkları eşitleninceye kadar devam eder.

Sıcaklık termometre ile ölçülür ve ölçüm aletinin sonucuna göre birimlere sahiptir. Isının birimi ise joule veya kalori (cal) dir. Bir maddenin sahip olduğu toplam ısı direkt olarak bir ölçüm cihazıyla ölçülemez; ancak matematiksel olarak aktarılan ısı hesabı yapılabilir.

  • Q = aktarılan ısı miktarı
  • m = maddenin kütlesi
  • c = maddenin öz ısısı
  • Δt = maddenin sıcaklık değişimi
  • t = maddenin son durumdaki sıcaklığı
  • t = maddenin ilk durumdaki sıcaklığı

Termodinamik Yasaları

Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası

Termodinamiğin birinci yasası“İki farklı madde üçüncü bir madde ile termal dengede ise bu iki madde de birbiri ile termal dengededir. Bu durumda araların da ısı alışverişi olmaz ve sıcaklıkları eşittir.” olarak tanımlanır.

Termometreler, termodinamiğin sıfırıncı yasasına göre çalışmaktadır. Termometre bulunduğu sistem ile termal denge içerisindedir. Bu yüzden termometreye bakarak sistemin sıcaklığı ile ilgili yorum yapabilmekteyiz.

Termodinamiğin Birinci Yasası

Termodinamiğin birinci kanunu enerjinin korunumu kanunudur. Enerji yoktan var edilemez aynı şekilde de var olan enerji yok edilemez. Enerji ancak enerjinin başka formlarına dönüşebilir. Yani evrenin iç enerjisi sabittir.

Termodinamiğin birinci yasasının bir sonucu olarak sistem ile çevrenin enerji değişimleri toplamı sıfır olmak zorundadır, çünkü enerji yoktan var edilemez ve var olan bir şey de yok edilemez. Bu durumu formülleştirirsek;

Termodinamiğin İkinci Yasası

Termodinamiğin ikinci yasası istemli olaylarla ve entropiyle (düzensizlik) ilgilenir. Termodinamiğin ikinci yasasına göre evrenin entropisi düzenli olaylarda artar, denge halindeki bir olayda ise değişmeden kalır.

Termodinamiğin II. Kanunu şu şekilde ifade edilir : ”Her istemli olayda evrenin toplam entropisi artar ve evren zaman geçtikçe bir denge haline yaklaşır.

İstemli olay kendiliğinden gerçekleşen bir olaydır. Entropi ise düzensizliktir. Entropi katılarda daha az iken, sıvılarda katılara göre daha fazladır. Sistem ve çevreden oluşan entropi şu şekilde ifade edilir.

Termodinamiğin Üçüncü Yasası

Termodinamiğin üçüncü yasası: Mutlak sıfır derece sıcaklıkta kusursuz bir kristalin mutlak entropisi sıfırdır.

Termodinamiğin ikinci yasası ile üçüncü yasası arasındaki fark şudur; ikinci yasada entropi değişimini istemli olaylar ile ilişkilendirerek açıklamıştır; ancak üçüncü yasada mutlak olarak entropiyi doğrudan ölçme üzerinde durulmuştur.

Benzer İçerikler
Entropi, İstemlilik ve Gibbs Serbest Enerjisi
Güncel
Kimya

Entropi, İstemlilik ve Gibbs Serbest Enerjisi

İçeriğe Git>
Gaz Yasaları ve İdeal Gaz Denklemi
Güncel
Kimya

Gaz Yasaları ve İdeal Gaz Denklemi

İçeriğe Git>
Entalpi ve Entalpinin Hesaplanması
Güncel
Kimya

Entalpi ve Entalpinin Hesaplanması

İçeriğe Git>
Isı, Mekanik İş ve İç Enerji
Güncel
Kimya

Isı, Mekanik İş ve İç Enerji

İçeriğe Git>
Tepkime Hızı ve Çarpışma Teorisi
Güncel
Kimya

Tepkime Hızı ve Çarpışma Teorisi

İçeriğe Git>
Enerji Kaynakları: Alternatif Enerji Kaynakları
Güncel
Kimya

Enerji Kaynakları: Alternatif Enerji Kaynakları

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo