TBMM İç Tüzüğü

TBMM İç Tüzüğü

Konu Özeti

TBMM'nin işleyişine yönelik hükümlerinde arasında bulunduğu, yöntemsel bağımsızlık ilkesine göre düzenlenmiş olan TBMM İç Tüzüğü, ilgili maddeler ve tanımlarla birlikte bu yazımızda incelenmiştir.

Bu konuda
  • Yöntemsel bağımsızlık ilkesini
  • İç Tüzüğün önemli hükümlerini
  • Disiplin cezalarının neler olduğunu
  • Oylama usullerinin neler olduğunu
öğreneceksiniz.