1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Türk Dili ve Edebiyatı Ders Notları
 4. Sunum Nedir? Sunum Özellikleri

Sunum Nedir? Sunum Özellikleri

Sunum; bir konu hakkında bilgi vermek, anket sonucu paylaşmak, bilimsel-akademik bir araştırmayı paylaşmak için yapılan, insanlara bir mesaj ileten konuşmalardır. Sunumlar bir şirkette, okulda kısacası bir topluluk önünde yapılır. Sunumlarda dil göndergesel işlevdedir.

Sunumdan Önce Yapılması Gerekenler

 • Sunum konusu için hazırlık yapılmalı.
 • Seçtiğimiz konu insanların ilgisini çekebilecek, güncel bir konu olmalıdır.
 • Sunum yapılacak yer belirlenmeli ve eğer imkan varsa sunum yapılacak yerde prova yapılmalı.
 • Sunumda resim, video, fotoğraf, belge, makale, tablo, anket gibi yardımcı gereçler hazırlanmalı.

Sunum Anında Yapılması Gerekenler

 • Hitabet yeteneğine dikkat etmeli ve diksiyonumuzu kontrol etmeliyiz.
 • Jest, mimik ve ses tonumuzu etkili kullanmalıyız.
 • Kendimizi dinleyicilere tanıtmalıyız.
 • Ayakta yapılan sunumlarda sabit bir yerde kalmamalı, insanlarla göz temasından kaçınmamalıyız.
 • Konudan sapmamalı ve uzun cümlelere yer vermemeliyiz.
 • Sunum yaparken sürekli bir kağıda, slayta bağlı kalmamalıyız, kendimiz de bir şeyler katmalıyız.
 • Sunumda yararlanacağımız yardımcı gereçlerde yazı fontları okunabilir, resim ve fotoğraflar net, anket, tablo ve makaleler güncel olmalıdır.

Sunumdan Sonra Yapılması Gerekenler

 • Soru sormak isteyen kişilere söz hakkı tanımalıyız.
 • Soruları kısa, net ve açık bir ifadeyle cevaplamalıyız.
 • Sunumu değerlendirmeliyiz.

Sunum Türleri

Sunum türleri yapıldığı yere, dinleyici kitlesine göre birçok şekilde adlandırılabilir. En temel sunum biçimlerini satış sunumu, biçimsel (formal), eğitim amaçlı, motive etme amaçlı ve gerçeklere dayanan sunumlar olmak üzere 5’e ayırabiliriz.

Satış Sunumu

 • Satış sunumları içeriğinde herhangi bir satış, pazarlama, ticari amaç barındıran sunumlara denir.
 • Bir ürün veya hizmet insanlara tanıtılır.
 • Satış sunumlarının en önemli amacı insanları ikna etmektir.

Biçimsel (formal) Sunum

 • Biçimsel sunumlarda çoğunlukla insanlar hakkında konuşulur.
 • İnsanlara bir duygu hissettirilmelidir.
 • Yaşanmış olaylar anlatılabilir.
 • Müzik, resim, fotoğraf gibi yardımcı materyallerle sunum desteklenmelidir.

Eğitim Amaçlı Sunum

 • Eğitim sunumlarının amacı öğretmek bir bilgiyi karşı tarafa iletmektir.
 • Okul, üniversite gibi eğitim kurumlarında yapılır.
 • Sunumu parçalara ayırmak, bazı kısımları tekrar etmek, daha çok görsel öğeler kullanmak eğitim sunumlarını daha etkili kılar.

Motive Etme Amaçlı Sunum

 • Motive edici sunumların temel amacı insanları heyecanlandırmak, etkilemek, onları harekete geçirmektir.
 • Bazı miting, vaaz, tanıtım filmleri, afiş, pano ve reklamlarda bu teknikler kullanılmaktadır.

Gerçeklere Dayanan Sunum

 • Sunumun bir rapor, veri analizi gibi reel bir materyale dayalı olduğu sunumlardır.
 • Şirket toplantılarında oldukça kullanılan bir sunumdur.

Sözlü Anlatım Türleri Konu Listesi

 1. Sunum
 2. Panel
 3. Forum
 4. Seminer
 5. Açık Oturum
 6. Sempozyum
 7. Münazara
 8. Söylev (Nutuk)
 9. Konferans
 10. Mülakat