1. Bikifi
  2. Lise Ders Notları
  3. Biyoloji Ders Notları
  4. Sarı ve Kırmızı Kemik İliği Karşılaştırması

Sarı ve Kırmızı Kemik İliği Karşılaştırması

Kemik iliği, büyük kemiklerin içinde, merkezinde yer alan dokudur. Toplam vücut ağırlığının %4 ila %5’ini oluşturur. Vücudumuzda yeni kan hücrelerinin üretildiği yerdir. İki tip kemik iliği vardır; kırmızı ve sarı kemik iliği.

Sarı ve Kırmızı Kemik İliği
Kırmızı Kemik İliği
  • Kırmızı kemik iliği süngerimsi kemikte bulunur.
  • Alyuvar, akyuvar, trombositler burada üretilir. Kısacası kan hücrelerinin bir çoğu kırmızı kemik iliğinde üretilir.
  • Yassı kemiklerde (kafatası, göğüs kemiği veye kürek kemiği vb.) ve uzun kemiklerin süngerimsi dokusunda bulunur.
Sarı Kemik İliği
  • İçerisinde çok sayıda yağ hücresi bulunduğu için sarı renklidir ve adını da buradan almıştır.
  • Bazı akyuvar hücrelerini üretir.
  • Vücudumuzda bulunan; kol  ve bacak kemiği gibi uzun kemiklerin ortasındaki boşlukta bulunur.
  • Ağır kanamalı yaralanmalar gibi olağan dışı durumlarda kırmızı kemik iliğine dönüşebilir.

Doğum sırasında tüm kemik iliklerimizi kırmızı kemik iliğidir. Zamanla sarı kemik iliğine dönüşürler.

Sarı ve Kırmızı Kemik İliği