1. Bikifi
 2. İngilizce Ders Notları
 3. Present Continuous Tense

Present Continuous Tense

Present Continuous Tense, Türkçe’deki şimdiki zamana eş değerdir. Genellikle konuşma anında yapılan eylemlerden bahsedilirken kullanılır.

Present Continuous Tense’de Cümle Yapıları

Present Continuous Tense’de yardımcı fiil (auxiliary verb) “am/is/are” ekleridir. Hangi ekin cümlede kullanılacağı özneye göre değişiklik göstermektedir.

Temel olarak cümleler şu yapıdadır:

Özne + To be (am/is/are) + Verb + ing

Present Continuous Tense

Olumlu Cümle

Olumlu cümle yapısı şu şekildedir:

Subject (özne) + to be + verb + ing

 • She is talking
 • I am working
 • We are running

Olumsuz Cümle

Olumsuz cümle yapısı:

Subject (özne) + to be + not + verb + ing

 • She is not talking
 • I am not working
 • We aren’t running.

Soru Cümlesi

Soru cümlelerinde yardımcı fiil başa gelir:

to be + subject (özne) + verb + ing

 • Is she talking?
 • Am I working?
 • Are we running?

Verb + ing örnekleri

Çoğu fiile “-ing” normal olarak eklenir (örneğin “work=>working”, “talk=>talking”). Eğer fiilin sonu “-e” ile bitiyorsa “-ing” eklenirken “-e” harfi düşer ve “-ing” eklenir;

 • hope > hoping
 • write > writing

Tek heceli, sonunda bir sesli ve bir sessiz harften oluşan kelimelere “-ing” eklenirken son sessiz harf tekrar yazılır;

 • run > running
 • stop > stopping

Present Continuous Tense’in Kullanıldığı Durumlar

Püf nokta: Present Continuous Tense’i gördüğünüz zaman bitmemiş veya tamamlanmamış bir konu hakkında konuşulduğuna dikkat edin.

1) Şu anda yapılan eylemleri anlatırken kullanılır:

 • You are using the Internet.
 • You are studying English grammar.
 • This calculator isn’t working properly. (Bu hesap makinası gerektiği gibi çalışmıyor)

2) Bir periyot boyunca devam eden bir eylemi veya trend bir olayı anlatırken:

 • Are you still working for the same company?
 • More and more people are becoming vegetarian.
 • When are you starting your new job?

3) Gelecekte gerçekleşecek ama çoktan planlanmış, hazırlanmış bir etkinliği veya eylemi anlatırken:

 • Were going on holiday tomorrow.
 • Im meeting my boyfriend tonight.
 • Are you doing anything on Sunday morning? (Pazar sabahı bir şey yapıyor musun?)

4) Geçici bir durumu veya etkinliği anlatırken:

 • He usually plays the drums, but he‘s playing bass guitar tonight.
 • The weather forecast was good, but its raining at the moment.

5) Tekrar eden eylemlerin tekrar eden kısımlarını anlatmak veya belirtmek için (always (her zaman), forever (daima), constantly(sürekli)) gibi zarflarla birlikte kullanılır:

 • Harry and Sally are always arguing! (Harry ve Sally her zaman tartışıyorlar!)
 • My brother is always wearing my shirts without asking me. (Kardeşim hep bana sormadan tişörtlerimi giyiyor.)
 • I‘m getting tired of you always coming late to class. (Sınıfa sürekli geç gelmenden bıkmaya başlıyorum.)
 • Why are you always criticising me? (Beni neden sürekli eleştiriyorsun?)

Remember: Mixed Verbs

İngilizcede bazı kelimeleri (aksiyon belirtmedikleri, durum belirttikleri için) şimdiki zamanda (present continuous tense) kullanamayız. Bu tür kelimelere “mixed verbs” ve “Non-Continuous Verbs”  denir.

Örneğin, Türkçe’de her ne kadar “Seni seviyorum” diyebilsek bile; İngilizce’de “I’m loving you” diyemiyoruz. “I love you” diyerek geniş zamanda cümleyi kurabiliyoruz.

“Non-Continuous Verbs” dediğimiz kelimeler şunlardır. Bu kelimelerin hiç bir anlamı continuous tenselerinde kullanılamaz:

 • Soyut kelimeler: to be, to want, to cost, to seem, to need, to care, to contain, to owe, to exist…
 • Sahiplik bildiren kelimeler: to possess, to own, to belong…
 • Duygusal kelimeler: to like, to love, to hate, to dislike, to fear, to envy, to mind…

“Mixed Verbs” dediğimiz kelimelerin birden çok anlamı vardır. Bu anlamlardan biri şimdiki zamanda kullanılamaz; ancak diğer anlamları kullanılabilir. Bu kelimeler şunlardır:

 • to appear, to feel, to have, to hear, to look, to see, to weigh…