1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Biyoloji Ders Notları
 4. Mitoz ile Mayoz Bölünmenin Karşılaştırması

Mitoz ile Mayoz Bölünmenin Karşılaştırması

Mayoz bölünme eşeyli üreyen canlıların eşey ana (üreme) hücrelerinde görülür. Mayoz bölünme sonucu genetik olarak birbirinden farklı 4 tane n kromozomlu hücre oluşur. Mitoz bölünme ise bölünebilen bütün hücrelerde görülür ve 2 tane n kromozomlu hücre oluşturur. Mitoz ve mayoz bölünmeyi detaylıca karşılaştırmak gerekirse;

MİTOZ
 
 
 • Mitoz bölünme bölünebilen bütün hücrelerde görülür.
 • Kromozom sayısı bölünme sonucu sabit kalır. Yani bölünen hücrenin kromozom sayısına göre kromozom sayısı değişir. Örneğin 3n kromozoma sahip bir hücre mitoz bölünme gerçekleştiriyorsa; bölünme sonucu yine 3n kromozoma sahip olur
 • Bölünme sonucu 2 hücre oluşur ve bu hücreler kalıtsal olarak birbirinin aynısıdır.
 • Hayat boyu devam edebilir.
 • Kardeş kromatit kavramı kullanılır.
 • Oluşan hücreler tekrar mitoz bölünme geçirebilir.
 • Mitoz bölünme; eşeysiz üreme, büyüme, gelişme ve rejenerasyonu sağlar.
 
MAYOZ
 
 
 • Mayoz bölünme eşeyli üreyen canlıların eşey ana (üreme) hücrelerinde görülür. Diğer bir deyişle 2n kromozoma sahip hücrelerde gerçekleşir.
 • Bölünme sonucunda 4 hücre oluşur.
 • Bölünme sonrası kromozom sayısı yarıya yani bir n’e iner.
 • Kalıtsal çeşitlilik oluşturur.
 • Krossing-over ile gen takası gerçekleşir.
 • Tetrat ve sinapsis gibi kavramlar kullanılır
 • Hayat boyu devam etmez. Örneğin kadın insanlarda belirli bir yaş aralığında gerçekleşir.
 • Homolog kromozomlar ve kardeş kromatit kavramı kullanılır
 • Oluşan hücreler tekrar mayoz bölünme geçiremez.
 • Mayoz bölünme, eşeyli üremenin gerçekleşmesini sağlar.
 • Çekirdek ve sitoplazma bölünmesi iki kez gerçekleşir.
 Daha fazla bilgi için bakın