1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Biyoloji Ders Notları
 4. Lentisel ile Stoma Karşılaştırması

Lentisel ile Stoma Karşılaştırması

Stomalar, yaprak ve genç gövdede bulunan epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla meydana gelmiş hücrelerdir. Lentiseller ise peridermisten farklılaşmıştır. Lentiseller ile stomanın farklarını madde madde incelersek:

STOMA
 • Hücreleri canlıdır.
 • Epidermisten köken alır.
 • Kloroplasta sahiptir – fotosentez yapar.
 • Tüm kara bitkilerinde vardır.
 • Bitkilerin yeşil kısımlarında bulunur
 • Açılıp kapanabilir.
 • Kara bitkilerinde genellikle yaprağın alt epidermisinde, sulak bölge bitkilerinde yüzeyde bulunan yaprakların üst epidermisinde bulunur.
LENTİSEL
 • Hücreleri ölüdür.
 • Peridermisten köken alır.
 • Kloroplastları yoktur – fotosentez yapamazlar.
 • Mevsimlere göre ya sürekli açıktır ya da sürekli kapalı.
 • Çok yıllık odunsu kara bitkilerinin gövdelerinde bulunur.

Bitki Biyolojisi Ünitesi Konu Anlatım Serisi

 1. Giriş ve Bitkilerin Yapısı
 2. Bitkisel Organlar
 3. Bitkilerde Büyüme ve Hareket
 4. Bitkilerde Taşıma
 5. Bitkilerde Beslenme
 6. Bitkilerde Eşeyli Üreme
 7. Bitkilerde Çimlenme