1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Biyoloji Ders Notları
 4. Kollenkima – Sklerenkima Karşılaştırması

Kollenkima – Sklerenkima Karşılaştırması

Kollenkima
 • Bitkiyi eğilme, bükülme ve çarpmaya karşı korur.
 • Mekanik destek sağlayan sert hücrelerden oluşan bir dokudur.
 • Kollenkima hücrelerinin parankima hücrelerinden ayrılan yönü hücre çeperlerinin çok kalın olmasıdır. Bu kalınlaşmanın sebebi çeperde selüloz ve pektin birikimidir.
 • Ancak kalınlaşma sklerenkima hücrelerindeki kadar ölümcül bir boyuta çıkmaz bu sayede bu hücreler canlıdır.
Sklerenkima
 •  Sklerankima hücreleri aynı kollenkima hücreleri gibi bitkiyi dayanıklı ve gerilmeye karşı dirençli hale getirme görevini üstlenir.
 • Bu dokuyu meydana getiren hücrelerin çeperleri selüloz, lignin gibi maddelerin birikmesiyle kalınlaşmıştır
 • İlk başta canlı olan hücreler biriken maddelerin etkisiyle ölmeye başlar.
 • Sklerenkima hücreleri, taş hücreleri ve lifler olmak üzere iki çeşittir.
  • Taş hücreleri: Tohum kabuklarında, meyve çekirdeklerinde ve meyvelerin iç kısmında (armut, ayva) bulunabilir.  Taş hücreleri köşeli veya yıldız şeklindedir.
  • Lifler: Sarımsak, keten, kenevirde bulunur. Bu lifler demetler halinde bulunup bitkiye destek sağlar. Ayrıca elbise yapımında, halat yapımında kullanılır.

Bitki Biyolojisi Ünitesi Konu Anlatım Serisi

 1. Giriş ve Bitkilerin Yapısı
 2. Bitkisel Organlar
 3. Bitkilerde Büyüme ve Hareket
 4. Bitkilerde Taşıma
 5. Bitkilerde Beslenme
 6. Bitkilerde Eşeyli Üreme
 7. Bitkilerde Çimlenme