İlk Türk Devletleri ve Komşuları

📅 05 Ekim 2022|03 Ekim 2022
İlk Türk Devletleri ve Komşuları

Konu Özeti

Türklerin ana yurdu Orta Asya bozkırlarla kaplı bir coğrafya olduğu için ekonomik ve kültürel yapıları üzerinde bozkır kültürü etkili olmuştur. Bozkır kültürünün temelini ise hayvancılık, tarım, el sanatları ve ticaret oluşturmaktadır.

Bu konuda
  • İlk Türk devletlerinin geçim kaynaklarını
  • İlk Türk devletlerinin ticari politikalarını ve özelliklerini
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Türklerin ana yurdu Orta Asya bozkırlarla kaplı bir coğrafya olduğu için ekonomik ve kültürel yapıları üzerinde bozkır kültürü etkili olmuştur. Bozkır kültürünün temelini ise hayvancılık, tarım, el sanatları ve ticaret oluşturmaktadır.

İlk Türk devletlerinden olan Hunlar; hayvancılığın yanısıra ihtiyaçları doğrultusunda tarım, ticaret, madencilik, avcılık ve balıkçılıkla da uğraşmışlardır. Başta Çin olmak üzere yerleşik toplumlara kürk, at, et, deri, silah satmışlar; karşılığında ise ipek, çay ve tahıl ürünleri almışlardır. İpek Yolu’nun uluslararası ticaretine katılmışlar ya da bu yolu kontrol altına almışlardır. Kök Türkler’in ise Çin ile ilişkilerinin yanında batısında bulunan Sasani ve Bizans İmparatorluklarıyla da ilişkileri olmuştur. Türk-Bizans İttifakı, Sasani İmparatorluğu’nu zor durumda bırakmıştır.

İlk Türk Devletlerinin Ticari Politikaları

İlk Türk Devletlerinin ekonominin temelini yaşadıkları coğrafyanın da etkisi ile hayvancılık oluşturmuştur. Bunun yanısıra Türk devletlerinde ticaret de yapılmıştır. Eski Türk topluluklarında ve devletlerinde ticaret, büyük ölçüde “değiş tokuş” esasına dayanmıştır. Türkler; özellikle Bizans, Çin ve Sasani gibi komşu ülkelerden vergi, haraç ve savaş tazminatı adı altında temin ettikleri paralarla ihtiyaçları olan malları satın almışlardır. Satir adını verdikleri ve diske benzeyen gümüş parayla ticarette ödeme yapmışlardır.

Milletler arası ticarette Türkler, genellikle Soğdlu tüccarları himayelerine alarak kullanmış iseler de zamanla Hun, Kök Türk, Uygur devletlerinde de tüccar grupları oluşmaya başlamıştır. Türkler için İpek yolu önemli bir mücadele alanı olmuştur. Ticaret yolları üzerinde egemenlik kurmaya başlayan Türkler buralardan “geçiş vergisi” adı altında vergiler de almaya başlamışlardır.

Uygurlar, alım satım ve borç alıp vermede belirli bir para ve ölçü sistemine sahip olmuştur. Hazar Devleti kuvvetli ordusu ile hakim olduğu geniş sahada asayiş ve ulaşım güvenliği sağlayarak VII ve IX. Yüzyıllar boyunca Doğu Avrupa’da tam manasıyla bir “Hazar Barış Çağı” gerçekleştirmiştir. Bu barış dönemi ile beraber Hazar ülkesi; ulaşımın hızlandığı, mal değişiminin arttığı, Doğulu ve Batılı milletlerden kitleler hâlinde ticaret ve sanatla uğraşan insanların kaynaştığı bir yer haline gelmiştir.

Benzer İçerikler
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar
Güncel
Tarih

Orta Çağ’da Siyasi Yapılar

İçeriğe Git>
Boylardan Devlete
Güncel
Tarih

Boylardan Devlete

İçeriğe Git>
Anadolu’nun İlk Fatihleri
Güncel
Tarih

Anadolu’nun İlk Fatihleri

İçeriğe Git>
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları
Güncel
Tarih

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları

İçeriğe Git>
Kavimler Göçü
Güncel
Tarih

Kavimler Göçü

İçeriğe Git>
Osmanlı-Bizans İlişkileri
Güncel
Tarih

Osmanlı-Bizans İlişkileri

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo