Avrasya’da İlk Türk İzleri

📅 29 Eylül 2022|29 Eylül 2022
Avrasya’da İlk Türk İzleri

Konu Özeti

Türk adı, 552’de bağımsızlığını ilan eden Kök Türk Devleti’yle resmi bir kimlik kazanmıştır. Orta Asya’da yapılan arkeolojik kazılar sonucunda yazıdan önceki döneme ait önemli kültür merkezleri ortaya çıkarılmıştır. Bu kültür merkezleri; Anav, Afanesyevo, Andronova, Karasuk, Tagar kültürleridir.

Bu konuda
  • Türk adının ve anlamının ne demek olduğunu
  • Türk adına hangi kaynaklarda rastlanıldığını
  • Türklere ait kültürleri
  • İlk Türk Devletleri ile İlgili Önemli Siyasi Gelişmeleri
öğreneceksiniz.

Türk adına ve anlamına gerek kaynaklarda gerekse araştırmalarda çeşitli anlamlar verilmiştir.

Türk adı;

  • Çin kaynaklarına göre “miğfer”
  • Kaşgarlı Mahmut’a göre “olgunluk çağı”
  • A. Wambery’e göre “türemek”
  • Ziya Gökalp’e göre “kanun ve nizam sahibi”,
  • 1911’de yayınlanan eski bir Türkçe metnine göre de “güç, kuvvet” anlamına gelmektedir.

Türk adı, 552’de bağımsızlığını ilan eden Kök Türk Devleti’yle resmi bir kimlik kazanmıştır.

Reklam

Coğrafi ad olarak Türkiye kelimesi, ilk olarak VI. yüzyılda Bizans kaynaklarında “Orta Asya” için kullanmış, XI-XIII. yüzyıllarda Mısır ve Suriye’ye Türkiye denmiş, XII. yüzyıldan itibaren Anadolu ise Türkiye olarak tanınmaya başlanmıştır.

Orta Asya Kültür Merkezleri

Türklerin bilinen ilk ana yurdu Orta Asya’dır. Orta Asya; batıda Hazar Denizi, kuzeyde Kırgız bozkırları ve Altay Dağları, doğuda Moğolistan ve Çin’in batısı, güneyde ise Tibet Platosu ve Hindukuş Dağları arasında yer almaktadır.

Orta Asya’da yapılan arkeolojik kazılar sonucunda yazıdan önceki döneme ait önemli kültür merkezleri ortaya çıkarılmıştır. Bu kültür merkezleri; Anav, Afanesyevo, Andronova, Karasuk, Tagar kültürleridir.

Anav Kültürü (MÖ 4000-MÖ 1000)

Orta Asya’nın en eski kültürüdür. Günümüzde Aşkabat’ın güneydoğusunda bir yerleşim bölgesidir. bu dönem insanlarının tarımla uğraştıklarına, yerleşik yaşama geçtiklerine, seramikten de eşyalar yaptıklarına rastlanılmıştır. At ilk önce bu kültürde görülmüştür.

Afanesyevo Kültürü (MÖ 2500-MÖ 1700)

Türklerin en eski kültürdür. Altay-Sayan Dağları’nın güneybatı bölgesinde buluntu yerine bağlantılı olarak Afanesyevo adıyla bilinmektedir. Çakmak taşından ok uçları, bıçaklar, kemik iğneler, bakır eşyalar, basit çömlekler bu kültürün belli başlı eserleridir.

Andronova Kültürü (MÖ 1700-MÖ 1200)

Orta Asya’da en geniş alana yayılmış olan kültür bölgesidir. Yenisey yakınlarındaki Andronova kültür bölgesi bir önceki Afanesyevo kültürünün gelişmiş şeklidir. Türklerin ilk defa tunç ve altını işledikleri görülmüştür.

Karasuk Kültürü (MÖ 1200-MÖ 700)

Andronova kültürü ile benzerlik gösteren Karasuk kültürü adını Karasuk Nehri’nden almıştır. Dünyanın pek çok bölgesine göre demir daha erken işlenmeye başlamıştır. Dokumacılığın yapıldığı kültürdür. Atlı-göçebe kültürünün Orta Asya’ya yayılmasını sağlamışlardır.

Tagar Kültürü (MÖ 700-MÖ 300)

Karasuk kültürünün takipçisidir. Kendinden önceki Türk kültürlerinin bir sentezi ve gelişmiş şeklidir. Tunçtan bıçak, ok uçları, küçük hayvan heykelleri, çeşitli hayvan tasvirleri ve otağ şeklinde ağaç evler bu kültürün belli başlı eserleridir.

Reklam

İlk Türk Devletleri ile İlgili Önemli Siyasi Gelişmeler

TarihTarihi Olay
MÖ 220 Asya Hun Devleti’nin kurulması
216 Asya Hun Devleti’nin yıkılması
370 Avrupa Hun Devleti’nin kurulması
375 Kavimler Göçü
496Avrupa Hun Devleti’nin yıkılması
552I. Kök Türk Devleti’nin kurulması
630 I. Kök Türk Devleti’nin yıkılması
682II. Kök Türk Devleti’nin kurulması
742 II. Kök Türk Devleti’nin yıkılması
744 Uygur Devleti’nin kurulması
840 Uygur Devleti’nin yıkılması

Benzer İçerikler
Uzun Savaşlardan Diplomasiye
Güncel
Tarih

Uzun Savaşlardan Diplomasiye

İçeriğe Git>
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar
Güncel
Tarih

Orta Çağ’da Siyasi Yapılar

İçeriğe Git>
Anadolu’nun İlk Fatihleri
Güncel
Tarih

Anadolu’nun İlk Fatihleri

İçeriğe Git>
Anadolu’da Moğol İstilası
Güncel
Tarih

Anadolu’da Moğol İstilası

İçeriğe Git>
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları
Güncel
Tarih

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları

İçeriğe Git>
Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi
Güncel
Tarih

Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi

İçeriğe Git>
Copyright © 2023 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo