Avrasya’da İlk Türk İzleri

📅 29 Eylül 2022|29 Eylül 2022
Avrasya’da İlk Türk İzleri

Konu Özeti

Türk adı, 552’de bağımsızlığını ilan eden Kök Türk Devleti’yle resmi bir kimlik kazanmıştır. Orta Asya’da yapılan arkeolojik kazılar sonucunda yazıdan önceki döneme ait önemli kültür merkezleri ortaya çıkarılmıştır. Bu kültür merkezleri; Anav, Afanesyevo, Andronova, Karasuk, Tagar kültürleridir.

Bu konuda
  • Türk adının ve anlamının ne demek olduğunu
  • Türk adına hangi kaynaklarda rastlanıldığını
  • Türklere ait kültürleri
  • İlk Türk Devletleri ile İlgili Önemli Siyasi Gelişmeleri
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Türk adına ve anlamına gerek kaynaklarda gerekse araştırmalarda çeşitli anlamlar verilmiştir.

Türk adı;

  • Çin kaynaklarına göre “miğfer”
  • Kaşgarlı Mahmut’a göre “olgunluk çağı”
  • A. Wambery’e göre “türemek”
  • Ziya Gökalp’e göre “kanun ve nizam sahibi”,
  • 1911’de yayınlanan eski bir Türkçe metnine göre de “güç, kuvvet” anlamına gelmektedir.

Türk adı, 552’de bağımsızlığını ilan eden Kök Türk Devleti’yle resmi bir kimlik kazanmıştır.

Coğrafi ad olarak Türkiye kelimesi, ilk olarak VI. yüzyılda Bizans kaynaklarında “Orta Asya” için kullanmış, XI-XIII. yüzyıllarda Mısır ve Suriye’ye Türkiye denmiş, XII. yüzyıldan itibaren Anadolu ise Türkiye olarak tanınmaya başlanmıştır.

Orta Asya Kültür Merkezleri

Türklerin bilinen ilk ana yurdu Orta Asya’dır. Orta Asya; batıda Hazar Denizi, kuzeyde Kırgız bozkırları ve Altay Dağları, doğuda Moğolistan ve Çin’in batısı, güneyde ise Tibet Platosu ve Hindukuş Dağları arasında yer almaktadır.

Orta Asya’da yapılan arkeolojik kazılar sonucunda yazıdan önceki döneme ait önemli kültür merkezleri ortaya çıkarılmıştır. Bu kültür merkezleri; Anav, Afanesyevo, Andronova, Karasuk, Tagar kültürleridir.

Anav Kültürü (MÖ 4000-MÖ 1000)

Orta Asya’nın en eski kültürüdür. Günümüzde Aşkabat’ın güneydoğusunda bir yerleşim bölgesidir. bu dönem insanlarının tarımla uğraştıklarına, yerleşik yaşama geçtiklerine, seramikten de eşyalar yaptıklarına rastlanılmıştır. At ilk önce bu kültürde görülmüştür.

Afanesyevo Kültürü (MÖ 2500-MÖ 1700)

Türklerin en eski kültürdür. Altay-Sayan Dağları’nın güneybatı bölgesinde buluntu yerine bağlantılı olarak Afanesyevo adıyla bilinmektedir. Çakmak taşından ok uçları, bıçaklar, kemik iğneler, bakır eşyalar, basit çömlekler bu kültürün belli başlı eserleridir.

Andronova Kültürü (MÖ 1700-MÖ 1200)

Orta Asya’da en geniş alana yayılmış olan kültür bölgesidir. Yenisey yakınlarındaki Andronova kültür bölgesi bir önceki Afanesyevo kültürünün gelişmiş şeklidir. Türklerin ilk defa tunç ve altını işledikleri görülmüştür.

Karasuk Kültürü (MÖ 1200-MÖ 700)

Andronova kültürü ile benzerlik gösteren Karasuk kültürü adını Karasuk Nehri’nden almıştır. Dünyanın pek çok bölgesine göre demir daha erken işlenmeye başlamıştır. Dokumacılığın yapıldığı kültürdür. Atlı-göçebe kültürünün Orta Asya’ya yayılmasını sağlamışlardır.

Tagar Kültürü (MÖ 700-MÖ 300)

Karasuk kültürünün takipçisidir. Kendinden önceki Türk kültürlerinin bir sentezi ve gelişmiş şeklidir. Tunçtan bıçak, ok uçları, küçük hayvan heykelleri, çeşitli hayvan tasvirleri ve otağ şeklinde ağaç evler bu kültürün belli başlı eserleridir.

İlk Türk Devletleri ile İlgili Önemli Siyasi Gelişmeler

TarihTarihi Olay
MÖ 220 Asya Hun Devleti’nin kurulması
216 Asya Hun Devleti’nin yıkılması
370 Avrupa Hun Devleti’nin kurulması
375 Kavimler Göçü
496Avrupa Hun Devleti’nin yıkılması
552I. Kök Türk Devleti’nin kurulması
630 I. Kök Türk Devleti’nin yıkılması
682II. Kök Türk Devleti’nin kurulması
742 II. Kök Türk Devleti’nin yıkılması
744 Uygur Devleti’nin kurulması
840 Uygur Devleti’nin yıkılması

Bu yazıda bulunan terimler ayrıca anlatılmamıştır. Bu yazıdaki bir terimin ayrıca anlatılmasını istiyorsanız aşağıdaki yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz.
Benzer İçerikler
Boylardan Devlete
Tarih

Boylardan Devlete

İçeriğe Git>
Kavimler Göçü
Tarih

Kavimler Göçü

İçeriğe Git>
İnsanlığın İlk İzleri
Tarih

İnsanlığın İlk İzleri

İçeriğe Git>
SSCB’nin Dağılması ve Türk Cumhuriyetleri’nin Bağımsızlıklarına Kavuşması
Tarih

SSCB’nin Dağılması ve Türk Cumhuriyetleri’nin Bağımsızlıklarına Kavuşması

İçeriğe Git>
İlk Türk Devletleri ve Komşuları
Tarih

İlk Türk Devletleri ve Komşuları

İçeriğe Git>
Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Hareketleri
Tarih

Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Hareketleri

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo