İhalenin Feshi

Yayınlanma: 01 Mayıs 2020|Son Güncellenme: 03 Temmuz 2021
Güncel
İhalenin Feshi

Konu Özeti

Satış aşamasında yapılan ihalede usulsüzlük olduğu iddiasıyla mahkemeden ihalenin feshi istenebilir. İhalenin feshini isteyebilecek olanlar kanunda sayılmış olan kişileridir. İhalenin feshi dava değildir, şikayet olarak düzenlenmiş özel bir yoldur.

Bu konuda
  • İhalenin feshi kavramını
  • Kimlerin fesih talep edebileceğini
  • İhalenin feshi usulünü
öğreneceksiniz.
Yorumlar
Benzer İçerikler
Paylaştırma – Aciz Vesikası
İcra İflas Hukuku
03 Temmuz 2021

Paylaştırma – Aciz Vesikası

Genel haciz yoluyla takipte haczin kesinleşmesi ve satışın gerçekleşmesinden sonraki aşama paraların paylaştırılmasıdır. Paraların paylaştır...

Yazıya Git
İhtiyati Haciz
İcra İflas Hukuku
06 Temmuz 2021

İhtiyati Haciz

HMK'da düzenlenen geçici hukuki korumalar gibi İcra İflas Kanununda da geçici hukuki korumalara yer verilmiştir. İhtiyati hacizde bunlardan...

Yazıya Git
Hacze İştirak ve İstihkak Davaları
İcra İflas Hukuku
06 Temmuz 2021

Hacze İştirak ve İstihkak Davaları

Bazı özel durumlarda borçlunun diğer alacaklarına hacze iştirak imkanı tanınmıştır. Hacizde bir diğer husus da haczedilen mallara ilişkin is...

Yazıya Git
Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı
İcra İflas Hukuku
05 Temmuz 2021

Tasfiye İşlemi ve Alacaklılar Toplantısı

İflas masasının oluşmasından sonra gerekli işlemler yapılarak malların tespiti ve muhafazası sağlanır. Ardından başka bir engel yoksa tasfiy...

Yazıya Git
Copyright © 2021 Bikifi
Instagram Logo
Twitter Logo
Facebook Logo