İhtiyati Haciz

Konu Özeti

HMK'da düzenlenen geçici hukuki korumalar gibi İcra İflas Kanununda da geçici hukuki korumalara yer verilmiştir. İhtiyati hacizde bunlardan biridir. İhtiyati haciz ile para alacaklarına yönelik borçlunun malvarlığına yönelik geçici hukuki koruma sağlanır.

Bu konuda
  • İhtiyati haciz kavramını
  • Geçici hukuki korumaların önemini ve niteliğini
  • İhtiyati hacze esas alacakların neler olduğunu
  • İhtiyati haciz talep etme usulünü
öğreneceksiniz.
Yorumlar