Burdasınız: Bikifi > Lise Ders Notları > Kimya Ders Notları > Gaz Karışımları ve Kısmi Basınç

Gaz Karışımları ve Kısmi Basınç

Birbirleri ile tepkimeye vermeyen gazlar, homojen bir karışım oluşturarak birbirlerinden bağımsız bir şekilde kendi hareketlerine devam ederler. Atmosfer günlük hayatımıza bir çok açıdan etki eden bir gaz karışımını oluşturur.

Kısmi Basınç

Gaz karışımı içerisinde bulunan her bir gazın kendi başına uyguladığı basınca kımsi basınç denir. Bir gazın kısmi basıncı o gazın aynı kapta ve ortamda yalnız başına bulunması durumundaki basıncına eşittir.

Kısmi Basıncın Hesaplanması

Kısmi basınç doğrudan ölçülememektedir. Doğrudan ölçülebilen değer toplam basınçtır. Kısmi basıncı hesaplamak için;

  1. Ölçülmek istenen kısmi basıncı oluşturan gazın mol sayısı toplam mol sayısına oranlanır. (Mol kesri, genellikle X ile gösterilir)
  2. Elde edilen oran toplam basınç ile çarpılır ve kısmi basınç hesaplanmış olur.

$${PA}={Pt} . {na \over nt}$$

  • PA: Kısmi basıncı ölçülen gazın kısmi basıncı
  • Pt: Ölçülen toplam basınç
  • na: Kısmi basıncı ölçülen gazın mol miktarı
  • nt: Gaz karışımını oluşturan gazların toplam mol miktarı

Gazların Su Üzerinde Toplanması

Su ile tepkime vermeyen veya suda çözünmeyen gazlar, su içerisinde kabarcıklar çıkararak yukarıya doğru hareket ederler. Bu davranışa günlük hayattan örnek olarak soda verilebilir. Su üzerinde toplanan gazlarla ilgili hesap yapılırken ortamdaki su buharı basıncı da dikkate alınmalıdır.

$${Pt}={Px + Psu}$$

Konu Anlatımı

Karşılaştırma

Diğer

Terimler

Bu yazı bikifi.com adresinden yazdırılmıştır. Sitemizdeki taban puan ve başarı sıralamaları bilgileri ÖSYM verileri kullanılarak tarafımızca derlenmiştir. Tercih yaparken ilgili kılavuzları incelemeniz tavsiye edilir.