1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Biyoloji Ders Notları
 4. Epidermis ve Peridermis Karşılaştırması

Epidermis ve Peridermis Karşılaştırması

EPİDERMİS
 • Hücreleri canlı ve tek sıralı dizilir.
 • Tüm yaprakların koruyucu dokusudur.
 • Bütün bitkilerde bulunur.
 • Kloroplastı yoktur. Bu yüzden fotosentez yapamaz.
 • Hücreleri büyük kofullara sahiptir.
 • Bitkinin gaz alış-verişi üzerinde bulunan stoma ile gerçekleşir.
 • Bitkinin su kaybını önlemek için kutikula denen saydam bir tabaka oluşturur.
 • Epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla stomalar, hidatodlar, tüyler ve emergensler meydana gelir.
PERİDERMİS
 • Açık tohumlu bitkiler ile odunlu çift çenekli bitkilerin kök ve gövdelerinde, kalınlaşma nedeniyle epidermis parçalanır. Böylece epidermisin yerine peridermis koruma görevi yapar.
 • Peridermis üzerindeki lentisel adı verilen açıklıklar gaz alışverişini sağlar.
 • Hücreleri ölüdür.
 • Bulunduğu bitkilerde kök ve gövdenin üzerini örter. Kalan yeşil yerleri yine epidermis korur.
 • Kloroplastı yoktur. Bu yüzden fotosentez yapamaz.

Bitki Biyolojisi Ünitesi Konu Anlatım Serisi

 1. Giriş ve Bitkilerin Yapısı
 2. Bitkisel Organlar
 3. Bitkilerde Büyüme ve Hareket
 4. Bitkilerde Taşıma
 5. Bitkilerde Beslenme
 6. Bitkilerde Eşeyli Üreme
 7. Bitkilerde Çimlenme