1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Biyoloji Ders Notları
 4. Epidermis ve Peridermis Karşılaştırması

Epidermis ve Peridermis Karşılaştırması

EPİDERMİS

 • Hücreleri canlı ve tek sıralı dizilir.
 • Tüm yaprakların koruyucu dokusudur.
 • Bütün bitkilerde bulunur.
 • Kloroplastı yoktur. Bu yüzden fotosentez yapamaz.
 • Hücreleri büyük kofullara sahiptir.
 • Bitkinin gaz alış-verişi üzerinde bulunan stoma ile gerçekleşir.
 • Bitkinin su kaybını önlemek için kutikula denen saydam bir tabaka oluşturur.
 • Epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla stomalar, hidatodlar, tüyler ve emergensler meydana gelir.
PERİDERMİS

 • Açık tohumlu bitkiler ile odunlu çift çenekli bitkilerin kök ve gövdelerinde, kalınlaşma nedeniyle epidermis parçalanır. Böylece epidermisin yerine peridermis koruma görevi yapar.
 • Peridermis üzerindeki lentisel adı verilen açıklıklar gaz alışverişini sağlar.
 • Hücreleri ölüdür.
 • Bulunduğu bitkilerde kök ve gövdenin üzerini örter. Kalan yeşil yerleri yine epidermis korur.
 • Kloroplastı yoktur. Bu yüzden fotosentez yapamaz.

Şu konulara da bakabilirsiniz.

Yayınlanma tarihi: 29 Aralık 2015
Son güncellenme tarihi: 23 Nisan 2020