Burdasınız: Bikifi > Lise Ders Notları > Biyoloji Ders Notları > Epidermis ve Peridermis Karşılaştırması

Epidermis ve Peridermis Karşılaştırması

EPİDERMİS

 • Hücreleri canlı ve tek sıralı dizilir.
 • Tüm yaprakların koruyucu dokusudur.
 • Bütün bitkilerde bulunur.
 • Kloroplastı yoktur. Bu yüzden fotosentez yapamaz.
 • Hücreleri büyük kofullara sahiptir.
 • Bitkinin gaz alış-verişi üzerinde bulunan stoma ile gerçekleşir.
 • Bitkinin su kaybını önlemek için kutikula denen saydam bir tabaka oluşturur.
 • Epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla stomalar, hidatodlar, tüyler ve emergensler meydana gelir.
PERİDERMİS

 • Açık tohumlu bitkiler ile odunlu çift çenekli bitkilerin kök ve gövdelerinde, kalınlaşma nedeniyle epidermis parçalanır. Böylece epidermisin yerine peridermis koruma görevi yapar.
 • Peridermis üzerindeki lentisel adı verilen açıklıklar gaz alışverişini sağlar.
 • Hücreleri ölüdür.
 • Bulunduğu bitkilerde kök ve gövdenin üzerini örter. Kalan yeşil yerleri yine epidermis korur.
 • Kloroplastı yoktur. Bu yüzden fotosentez yapamaz.

Şu konulara da bakabilirsiniz.

Konu Anlatımı

Karşılaştırma

Diğer

Terimler

Bu yazı bikifi.com adresinden yazdırılmıştır. Sitemizdeki taban puan ve başarı sıralamaları bilgileri ÖSYM verileri kullanılarak tarafımızca derlenmiştir. Tercih yaparken ilgili kılavuzları incelemeniz tavsiye edilir.