Deprem Dalgaları

📅 02 Ağustos 2021|18 Aralık 2021
Deprem Dalgaları

Konu Özeti

Yerkabuğu içinde biriken enerjinin başalması ile oluşan kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalga halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsması olayına deprem denir.

Bu konuda
  • Deprem dalgalarının tanımını ve özelliklerini
  • Deprem türlerini
  • Depremin büyüklüğünü ve şiddetini
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Yer kabuğunun içindeki kırılmalar nedeni ile aniden ortaya çıkan sarsıntıların dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları titreştirmesi olayına deprem denir.

Depremde kaya tabakalarında birbirine göre düşey ya da yatay yönde yer değiştirmeler meydana gelir. Yer kabuğundaki yer değiştirmelere fay adı verilir. Yer kabuğundaki kırılma uzun hat şeklinde devam eder. Bu uzun hatlara fay hattı denir.

Faydaki kırılma büyüklügünün artması ile büyük bir enerji açığa çıkar. Deprem enerjisinin ortaya çıktığı noktaya odak noktası denir. Yer üzerinde, odak noktasına en yakın nokta depremin merkez üssü olarak tanımlanır. Merkez üssü, depremin en çok hasar verdiği ve depremin en çok hissedildiği yerdir.

Depremle ilgili çalışma yapan bilim dalına sismoloji, bu alanda uzmanlık yapan bilim insanına sismolog, deprem dalgalarını kayıt eden cihazlara sismograf ve yer sarsıntılarının kayıt edildiği kağıtlara sismogram denir.

Depremin Oluş Nedenleri ve Türleri

Yer kabuğunda her zaman deprem olabilir. Bu depremlerden büyüklüklerine bağlı olarak hissedilen ve hissedilmeyenler vardır. Yeryüzünde oluşan depremlerin büyüklüğü sebep oldukları zararlara göre kıyaslanır.

Bazen, volkanik dağların faaliyete geçmesi ve yer kabuğunun alt kısmının boşaltılması gibi etkiler depreme sebep olabilir. Deprem sonrasında kayaların yerlerine oturması esnasında artçı depremler oluşur.

Dünyada iki deprem kuşağı vardır. Birincisi büyük okyanus ve çevresinde oluşan Japonya’yı da içine alan pasifik deprem kuşağıdır. İkincisi Cebelitarık’tan başlayarak Endonezya’ya kadar uzanan ve Türkiye’yi içine alan Akdeniz-Himalaya deprem kuşağıdır.

Deprem Türleri

Tektonik Depremler

Çeşitli yer kuvvetleri karşısında fayların ani kırılmasıyla oluşan deprem türlerine tektonik depremler denir.

Göçük Depremleri

Yer altı mağara ve maden bölgelerinde çökmeler ile meydana gelen küçük depremlere denir.

Patlama ve Çarpma Depremleri

Nükleer düzeneklerin patlaması ile yer kabuğundaki titreşimlerden dolayı oluşan depremlere patlama depremleri, göktaşlarının çarpması ile oluşan depremlere ise çarpma depremleri denir.

Depremin Büyüklüğü

Deprem sırasında açığa çıkan enerjinin ölçüsüne büyüklük (magnitüd) denir. Deprem büyüklüğü C.Richter tarafından geliştirilen Richter ölçeği adı verilen bir cetvele göre hesaplanır.

Depremin Şiddeti

Depremin insanlar, binalar ve doğa üzerindeki etkilerinin ölçüsüne deprem şiddeti denir. Deprem merkezinden uzaklaştıkça şiddeti azalır. Depremin büyüklüğü (magnütüdü) değişmez.

Büyüklük ve şiddet farklı kavramlardır. Bunlar karıştırılmamalıdır.

✍ Ders Notları
9 Hafta📂 10. Sınıf Fizik
Benzer İçerikler
Işık ile İlgili Kavramlar
Güncel
Fizik

Işık ile İlgili Kavramlar

İçeriğe Git>
Ses Dalgaları
Güncel
Fizik

Ses Dalgaları

İçeriğe Git>
Elektrik Akımı ile Manyetik Alan Oluşumu
Güncel
Fizik

Elektrik Akımı ile Manyetik Alan Oluşumu

İçeriğe Git>
Mıknatıs ve Manyetik Alan – Manyetizma
Güncel
Fizik

Mıknatıs ve Manyetik Alan – Manyetizma

İçeriğe Git>
Elektrik Devreleri
Güncel
Fizik

Elektrik Devreleri

İçeriğe Git>
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
Güncel
Fizik

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo