1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Biyoloji Ders Notları
 4. Biyoloji ve Çözdüğü Sorunlar

Biyoloji ve Çözdüğü Sorunlar

Biyoloji, yaşam bilimi anlamına gelen Yunanca bios (yaşam) ve logos (bilim) kelimelerinden türemiştir. Biyoloji temel olarak yaşamın her alanıyla ilgilenmektedir. Ekosistemin her basamağına bütüncül bir bakış ile yaklaşır ve yaşamın olduğu her alan doğal olarak biyolojinin konusudur. Biyoloji bilimi insanlara yaşamın işleyiş şekliyle ilgili bilgiler sunmaya çalışmaktadır.

Biyoloji bilimi; canlıların yapısını, gelişimini, görevlerini, değişimini, sınıflandırılmasını ve coğrafi dağılımını inceleyen geniş kapsamlı bir bilim olarak kısaca tanımlanmaktadır. Biyoloji sayesinde,

 • Küresel ısınma
 • Artan nüfusa bağlı gıda kıtlığı
 • Tarım zararlılarından doğal yöntemlerle kurtulma
 • Hormonların veya bazı enzimlerin laboratuvar koşullarında da üretilebilmesi, böylece bazı hastalıklarla mücadelenin çok daha kolay olması
 • Atık su tesislerinin işleyiş biçimi,
 • Akvaryum içi bakterilerle doğal yollarla filtreleme yapmak
 • 1990 yıllında çıkarılmaya başlanan İnsan Genom Projesi

gibi sayısız konuda bilgi sahibi olur ve toplumların gelişmesi açısından kritik sorunlara çözüm önerileri yaratabiliriz.

Kısacası, biyoloji sayesinde;

 • Çevre sorunları
 • Biyolojik çeşitlilik sağlanması
 • Sağlık sorunları
 • Gıda ve su kıtlığına ilişkin sorunlar
 • Küresel ısınma

gibi kritik konularda bilgi ve çözüm sahibi olunmaktadır.

Yaşam Bilimi ve Biyoloji Ünitesi Konu Anlatım Serisi

Biyoloji ve Çözdüğü Sorunlar
 1. Biyoloji ve Çözdüğü Sorunlar
 2. Canlıların Ortak Özellikleri
 3. İnorganik ve Organik Maddeler
 4. Karbonhidratlar
 5. Yağlar (Lipitler)
 6. Proteinler
 7. Enzim – Hormon – Vitamin
 8. Nükleik asitler – ATP