1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Biyoloji Ders Notları
 4. Bitki ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklılıklar

Bitki ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklılıklar

Hayvan Hücresi
 • Hücre çeperi bulunmaz. Sadece hücre zarı bulunur.
 • Plastit içermez. Bu yüzden fotosentez yapamazlar.
 • Hücre bölünmesi sırasında kullanılan sentrozoma sahiptirler.
 • Genellikle küresel yapıya sahiptirler.
 • Lizozom vardır.
 • Hayvan hücrelerinde sitoplazma boğumlanarak bölünür.
 • Hayvan hücrelerinde iü ipliklerini sentrozomlar yapar.
 • Fazla besinlerini glikojen şeklinde depo ederler.
Bitki Hücresi
 • Hücreyi dış etkenlerden koruyan hücre çeperi bulunur.
 • Hücreleri plastit içerir. Bu sayede fotosentez yaparlar.
 • Sentrozomları yoktur.
 • Çeperleri olduğu için genellikle çeperin şeklini alırlar. Köşelidirler.
 • Gelişmiş bitkilerde lizozom yoktur.
 • Bitki hücresinde hücre bölünmesi orta lamel oluşumuyla gerçekleşir.
 • Bitki hücresinde iğ ipliklerini sitoplazma hazırlar
 • Fazla besinlerini nişasta şeklinde depo ederler.
Bitki ve Hayvan Hücresi

Temel Birim – Hücre Ünitesi Konu Anlatım Serisi

 1. Hücre Biyolojisi: Giriş
 2. Hücre Zarı ve Madde Alışverişi
 3. Sitoplazma ve Organeller
 4. Hücre Çekirdeği ve Çeşitleri
 5. Tek Hücreliden Çok Hücreliye

Hücre Bölünmeleri Ünitesi Konu Anlatım Serisi

 1. Hücre Bölünmesi ve Üreme: Giriş
 2. Mitoz Bölünme
 3. Hücre Bölünmesinin Kanserle İlişkisi
 4. Eşeysiz Üreme
 5. Mayoz Bölünme
 6. Eşeyli Üreme