1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Biyoloji Ders Notları
 4. Bitki ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklılıklar

Bitki ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklılıklar

Hayvan Hücresi
 

 
 • Hücre çeperi bulunmaz. Sadece hücre zarı bulunur.
 • Plastit içermez. Bu yüzden fotosentez yapamazlar.
 • Hücre bölünmesi sırasında kullanılan sentrozoma sahiptirler.
 • Genellikle küresel yapıya sahiptirler.
 • Lizozom vardır.
 • Hayvan hücrelerinde sitoplazma boğumlanarak bölünür.
 • Hayvan hücrelerinde iü ipliklerini sentrozomlar yapar.
 • Fazla besinlerini glikojen şeklinde depo ederler.
 
Bitki Hücresi
 

 
 • Hücreyi dış etkenlerden koruyan hücre çeperi bulunur.
 • Hücreleri plastit içerir. Bu sayede fotosentez yaparlar.
 • Sentrozomları yoktur.
 • Çeperleri olduğu için genellikle çeperin şeklini alırlar. Köşelidirler.
 • Gelişmiş bitkilerde lizozom yoktur.
 • Bitki hücresinde hücre bölünmesi orta lamel oluşumuyla gerçekleşir.
 • Bitki hücresinde iğ ipliklerini sitoplazma hazırlar
 • Fazla besinlerini nişasta şeklinde depo ederler.
 

bitki-hayvan-hucresi-farki

Bu yazıları da inceleyin