1. Bikifi
  2. Lise Ders Notları
  3. Biyoloji Ders Notları
  4. Bir Partenogenez Örneği: Arılarda Üreme

Bir Partenogenez Örneği: Arılarda Üreme

Döllenmemiş yumurtanın gelişerek yeni bir bireyi meydana getirmesine partenogenez denir. Partenogenez; arılarda, karıncalarda, yaprak bitlerinde, su pirelerinde, bazı çekirgelerde, bazı kelebeklerde ve bazı kertenkele türlerinde görülür.

Partenogenez örneği

Arılarda partegonez

Arılarda görülen partenogenez yukarıdaki gibi özetlenir. Kraliçe arı önce yumurtalarını daha sonrada sperm kesesinde önceki çiftleşmesinden kalan spermleri peteklere bırakır. Eğer yumurta ile sperm döllenemezse, döllenmemiş yumurtalar mitoz bölünme geçirerek gelişmeye başlar. Bu olaya haploid gelişme denir. Haploid gelişen yumurta hücrelerinden n kromozomlu erkek arılar oluşur. N kromozomlu erkek arıların üreme hücresiyse mayoz bölünme ile oluşmaz; mitoz bölünme ile oluşur.

Yani olayı kısaca özetlersek yumurta hücresi mitoz bölünme geçirerek erkek arıyı, erkek arı da mitoz bölünme geçirerek sperm hücresi oluşturur.

Döllenmiş yumurtalar ise dişi arı olurlar ancak yumurta üretemezler. Eğer dişi arılar petekte bir zigotken arı sütüyle beslenirse kraliçe arı oluşur. Arılarda yalnızca kraliçe arı yumurta üretebilir.

Partenogenez örneği

Partenogenez örneği

Partenogenez olayı insanlarda da olabilir mi?

Parenogenez bir eşeyli üreme çeşidi olmasına karşın eşeyli üremenin bir çok koşulunu sağlamaz. İnsanda tek bir kromozomun bile haploid olarak kalıtlanması, fizyolojik ve patolojik bazı sendromların hatta bazen de lethal (öldürücü) özelliklerin ortaya çıkmasına neden olduğu için, partenogenez bir üreme bizler için söz konusu değildir. Bu konuda bazı çalışmalar yapılmış olmasına karşın, henüz başarılı bir sonuç alınamamıştır.