Kimyanın Temel Kanunları

📅 28 Nisan 2017|05 Eylül 2022
Kimyanın Temel Kanunları

Konu Özeti

Kimyanın temel kanunları ve kanunların kimler tarafından oluşturulduğu anlatılmıştır.

Bu konuda
  • Kimyasal tepkimelerin gerçekleştiği şartlar ve sonuçları
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Her bilim dalında olduğu gibi kimyanın da bilim olmasında temel yasalar vardır. Konumuz gereği inceleyeceğimiz ve kimyayı uygularken aklımızda bulunması gereken kimyasal yasalar; kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, katlı oranlar kanunu ve hacim oranları kanunu olmak üzere 4 tanedir.

Sabit Oranlar Kanunu (Joseph Proust)

Bir bileşiği oluşturan elementler arasında sabit ve değişmeyen bir birleşme oranı vardır. Buna sabit oranlar kanunu denir.

🧪Örnek: SO3 bileşiği 32 gram kükürt ve 48 gram oksijenden meydana gelmektedir – sabit oranı (mS/mO) 2/3’tür.

Katlı Oranlar Kanunu (John Dalton)

Aynı  elementlerden oluşan iki bileşikte elementlerde birinin miktarı sabit iken diğerinin miktarları arasındaki orana katlı oran denir. Bu oran hem kütle oranı hem de atom sayıları arasındaki orandır.

Bileşik Çiftlerinin Katlı Oranları: Katlı oranın uygulanabilmesi için bileşiklerin iki elementten oluşması, element türleri aynı olmalı ve basit formüllerinin farklı olması gerekir. “CO – CO2, N2O – N2O3, NO2 – N2O5” gibi bileşiklerde katlı oranlar yasası uygulanabilir.

🧪Örnek: SO2(kükürt dioksit) ve SO3(kükürt trioksit) bileşiklerinde Aynı miktarda kükürtle birleşen oksijen miktarları arasındaki oran 2/3’tür.

☝ Uyarı: Bu yasa deneysel olarak bulunmamış, Dalton, kendi oluşturduğu Dalton Atom Teorisinden yola çıkarak bu kanuna ulaşmıştır. Günümüzdeki kimyacılar tarafından kabul görmüştür. Böylece Dalton Atom Teorisi güçlenmiştir.

Kütlenin Korunumu Kanunu (Antoine Lavoisier)

Lavoisier; kimyasal bir tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamının, tepkime sonucu oluşan ürünlerin kütleleri toplamına eşit olduğunu bulmuştur. Bu yasaya kütlenin korunumu yasası denir.

📜 Ek Bilgi 📜

Sabit Hacim Oranları Kanunu (Gay Lussac)

Kimyasal bir tepkimeye giren gazlarla, tepkimede oluşan gaz halindeki ürünlerin aynı koşullarda (aynı sıcaklık ve basınç) hacimleri arasında sabit bir oran vardır. Gay-Lussac tarafından önerilmiştir ve yalnız gazlara uygulanabilmektedir.

🧪Örnek: N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g)
🔥 Çözüm: 1 Hacim  + 3 Hacim 2 Hacim

Benzer İçerikler
Atom ve Periyodik Sistem: Modelleme ve Bohr Atom Modeli
Güncel
Kimya

Atom ve Periyodik Sistem: Modelleme ve Bohr Atom Modeli

İçeriğe Git>
Modern Atom Teorisi: Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
Güncel
FizikKimya

Modern Atom Teorisi: Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi

İçeriğe Git>
Kimyanın Bilim Olma Süreci
Güncel
Kimya

Kimyanın Bilim Olma Süreci

İçeriğe Git>
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
Güncel
Kimya

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

İçeriğe Git>
Dengeyi Etkileyen Faktörler (Le Chatelier Prensibi)
Güncel
Kimya

Dengeyi Etkileyen Faktörler (Le Chatelier Prensibi)

İçeriğe Git>
Gaz Yasaları ve İdeal Gaz Denklemi
Güncel
Kimya

Gaz Yasaları ve İdeal Gaz Denklemi

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo