1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Türk Dili ve Edebiyatı Ders Notları
 4. Açık Oturum Özellikleri | Açık Oturum Nedir?

Açık Oturum Özellikleri | Açık Oturum Nedir?

Açık oturum, toplumu veya toplumun bir kısmını etkileyen bir konuda uzman kişilerin televizyon, radyo vb. sosyal mecralarda tartışmasıdır.

Açık Oturum Özellikleri

 • Açık oturumlarda bir başkanın yönetmesiyle yapılır.
 • Açık oturumlar seyirci önünde genellikle 3-5 alanında uzman kişi ile yapılır.
 • Başkanın yönetmesiyle tartışmacılar iki, üç tur konuşturulur.
 • Açık oturumun diğer tartışma türlerinden belirgin bir farkı seyircilerin de söz alabilmesidir.
 • Açık oturumda tartışılacak konu toplumu ilgilendiren, insanların ilgisini çeken, daha çok güncel konulardan seçilmelidir.
 • Davet edilen konuşmacıların konuyu önceden bilmesi ve hazırlanması gereklidir.
 • Açık oturumlar bir salonda, televizyonda veya radyoda yapılabilir.

Açık Oturum Uygulama Aşamaları

 1. Konuşmacılar belirlenir.
 2. Bir başkan belirlenir.
 3. Başkan tartışma konusunu açıklar.
 4. Başkan konuşmacıları tanıtır.
 5. Başkan sırayla ve eşit bir süreyle konuşmacılara söz hakkı tanır.
 6. Başkanın soruları doğrultusunda konu iki, üç tur tartışılır.
 7. Başkan, açık oturumun sonunda konuyu genel anlamıyla özet geçer.
 8. Başkan özet geçtikten sonra seyircilere söz hakkı tanır.
 9. Seyircilerin soruları cevaplandıktan sonra açık oturum sonlanır.

Açık Oturumda Başkanın Görevleri

 1. Başkan, zamanı iyi kullanmalıdır, her bir tartışmacıya eşit süre söz hakkı vermelidir.
 2. Başkan bahsedilecek konuyu ilk başta seyircilere açıklar.
 3. Başkan konuşmacıları seyircilere tanıtmalıdır.
 4. Başkan tarafsız olmalıdır.
 5. Başkan gerektiği yerde konuşmacının sözünü keser ve bazı önemli kısımlara değinmek isteyebilir.
 6. Açık oturum bir saygı çerçevesinde geçmelidir. Saygı çerçevesinin dışına çıkıldığında başkanın müdahale etmesi gereklidir.

Açık Oturumda Konuşmacıların Özellikleri

 • Konuşmacılar saygılı konuşmalıdır.
 • Diğer konuşmacıların sözlerini kesmemelidir.
 • Tartışma konusuna önceden hazırlık yapmalıdır.
 • Konuşmacılar konuşulacak konularda uzman kişiler olmalıdır.
 • Konuşmacılar tartışma konusuyla ilgili toplumu aydınlatmalı, bir görüşü, düşünceyi beyan etmelidir.

Sözlü Anlatım Türleri Konu Listesi

 1. Sunum
 2. Panel
 3. Forum
 4. Seminer
 5. Açık Oturum
 6. Sempozyum
 7. Münazara
 8. Söylev (Nutuk)
 9. Konferans
 10. Mülakat