Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler

Kişisel hayatı konu alan metinlerin özelliklerini, yazarlarını ve eserlerini öğreneceğiz.
Edebiyat
Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler
Bu ünitede
  • Gazete çevresinde gelişen metinlerin özelliklerini
öğreneceksiniz.

Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler Ders Notları

Mektup Özellikleri ve Türleri

Mektup Özellikleri ve Türleri

En eski iletişim araçlarından biri olan mektuplar yazıldığı kişiye, resmiyete göre 5'e ayrılır. Mektuplar belirli kurallar dahilinde yazı

Ders Notuna git →

Günlük (Günce) Yazı Türü Özellikleri

Günlük (Günce) Yazı Türü Özellikleri

Günlük ilk defa Romalılar tarafından kullanılmıştır. Günlük insanların bir gün içerisinde yaşadıklarını, duygu ve düşüncelerini yazıya ak

Ders Notuna git →

Anı (Hatıra) Özellikleri

Anı (Hatıra) Özellikleri

Anı, bir kişinin hayatının herhangi bir döneminde yaşamış olduğu olayları anlatmasıdır. Anı türünün ilk örneklerine milattan önceki dönem

Ders Notuna git →

Biyografi (Yaşam Öyküsü) Türü ve Özellikleri

Biyografi (Yaşam Öyküsü) Türü ve Özellikleri

Biyografiler tanınmış bir kişinin hayatının kronolojik sırayla anlatılmasına denir. Dünya ve Türk edebiyatında birçok biyografi örneği bu

Ders Notuna git →

Otobiyografi Türü ve Özellikleri

Otobiyografi Türü ve Özellikleri

Otobiyografi, bir kişinin kendi hayatını yazıya dökmesidir. Otobiyografi yazarı hayatının tümünü değil de yaşadığı önemli olayları anlatı

Ders Notuna git →

Gezi Yazısının (Seyahatname) Özellikleri

Gezi Yazısının (Seyahatname) Özellikleri

Gezi yazısı insanların gittikleri yerleri okuyucunun ilgisini çekecek yönleriyle ele aldığı kişisel hayatı konu alan bir metin türüdür. G

Ders Notuna git →

Yorumlar