Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler

📅 22 Şubat 2021|28 Mart 2022
Kişisel hayatı konu alan metinlerin özelliklerini, yazarlarını ve eserlerini öğreneceğiz.
Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler
Bu ünitede
 • Kişisel hayatı konu alan metinlerin özelliklerini
öğreneceksiniz.

📚 Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler Ders Notları

Anı (Hatıra) Özellikleri

Anı (Hatıra) Özellikleri

Ders Notuna git →

Mektup Özellikleri ve Türleri

Mektup Özellikleri ve Türleri

Ders Notuna git →

Günlük (Günce) ve Blog Yazı Türleri

Günlük (Günce) ve Blog Yazı Türleri

Ders Notuna git →

Biyografi (Yaşam Öyküsü) Türü ve Özellikleri

Biyografi (Yaşam Öyküsü) Türü ve Özellikleri

Ders Notuna git →

Otobiyografi Türü ve Özellikleri

Otobiyografi Türü ve Özellikleri

Ders Notuna git →

Gezi Yazısının (Seyahatname) Özellikleri

Gezi Yazısının (Seyahatname) Özellikleri

Ders Notuna git →

Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler

Anı ve Özellikleri

Anı bir kişinin hayatında yaşadığı bir olayı, gezdiği yerleri, gördüğü insanları anlattığı yazı türüdür.

 • Öznel bir ifade kullanılır.
 • Anılarda sadece yazan kişinin hayatı değil, çevresi veya çevresindeki kişiler de anlatılır. (Biyografi ve otobiyografiden farkı)
 • Anılar günü gününe yazılmazlar.
 • Eserlerde nesnellik ağır basar.
 • Anı yazarken dil sade ve açık olmalıdır.
 • Özellikle öyküleyici, betimleyici ve açıklayıcı anlatıma yer verilir.
 • Anı anlatırken fotoğraf, günlük ve gazetelerden yararlanılabilir.
 • Tarafsız bir dille ele alınmalıdır.
 • Birinci kişi anlatımı söz konusudur.
 • Anılar, kişi merkezli ve olay merkezli olmak üzere ikiye ayrılır.

Mektup ve Özellikleri

Kişi ve kurumların birbirleri ile çeşitli amaçlarla iletişime geçmek için yazdıkları yazılara mektup denir. Mektuplarda yazılan dönemin dil ve anlatım özellikleri görülmektedir. Özel mektuplarda günlük konuşma dili kullanıldığı görülmektedir Mektuplar; özel mektup, edebi mektup, resmi mektup, iş mektubu ve açık mektup olmak üzere 5’e ayrılır.

En eski mektup örnekleri Mısır firavunlarına ve Hititlere aittir. Türk tarihindeki ilk mektup örnekleri Uygur prenslerinin yazdığı mektuplardır. Divan edebiyatında inşa (düz yazı) denilmiştir. Mektupların toplanıldığı eserlere ise “münşeat” adı verilmiştir. Fuzuli’nin “Şikayetname” adlı eseri mektup türünün en çok bilinen örneklerinden biridir.

Günlük ve Özellikleri

 • Günlük; bir kişinin gün içerisinde yaşadıklarını tarihiyle birlikte her gün samimi bir ifadeyle yazmasıdır.
 • Kişiye özeldir.
 • Kullanılan dil günlük konuşma dili gibi samimidir.
 • Konu kısıtlaması yoktur.
 • Kronolojik sırayla yazılır.
 • İç konuşma tekniği kullanılır. İnsanlar günlükleri içlerini dökmek için kullanabilir.
 • Günlükler kişiye özel olduğundan dolayı genellikle paylaşılmaz.
 • Divan edebiyatında günlüğün karşılığı ruznamedir. Tanzimat edebiyatında ise jurnal ismini almıştır.
 • Günlük yerine “günce” sözcüğünü ise Nurullah Ataç kullanmıştır. 
 • Günlükler içe dönük ve dışa dönük olmak üzere 2’ye ayrılır.

Biyografi ve Özellikleri

 • Biyografiler anlatılan kişinin hayatını araştıran başka kişiler tarafından yazılmaktadır.
 • Biyografide ele alınan kişinin tüm yönlerini aktarmak amaçlanır.
 • Biyografide konu edinen kişinin hayat hikayesi, fikirleri, görüşleri özellikle anlatılır.
 • Belgesel niteliğinde bir kaynaktır.
 • Biyografiler nesnel ve gerçekçi bakış açıları ile yazılmaktadır.
 • Biyografilerde, öyküleyici anlatım kullanılmaktadır.
 • Dil genellikle göndergesel işlevde kullanılır.
 • Divan edebiyatındaki “Tezkire“nin karşılığıdır.
 • Eski zamanlarda “Tercüme-i hal” şeklinde kullanılmıştır.
 • Biyografi türleri yazım tekniğine göre üçe ayrılmaktadır; Bilimsel biyografi, biyografik roman, nekroloji.

📚Biyografi ve Otobiyografi ile Benzerlik Gösteren Türler; Öz geçmiş, hal tercümesi, tezkire ve portre türleri biyografi ve otobiyografi türü ile yakınlık gösteren yazı türleridir.

Otobiyografi ve Özellikleri

Otobiyografi (öz yaşam öyküsü) yazarın kendi hayatını konu edindiği yazılardır.

Otobiyografinin Genel Özellikleri:

 • Otobiyografiler öznel olarak kabul edilmektedir.
 • Otobiyografi yazarı çoğu zaman kendisiyle birlikte çevresinden veya ailesinden söz etmektedir.
 • Otobiyografilerde yazar, doğumundan itibaren anlatılmaya değer olan hikayelerini anlatmaktadır.
 • Otobiyografilerde birinci tekiş kişi yani “ben”li bir anlatım vardır.
 • Kişinin kendi hayatını roman biçiminde yazması ile ortaya çıkan esere “otobiyografik roman” denilmektedir.

Gezi Yazısı ve Özellikleri

Bir yazarın başka şehirlere veya ülkelere gittiğinde gördüklerini, gözlemlerine ve yorumlarına dayanarak edebi üslup ile yazmasına gezi yazısı ya da eski adıyla seyahatname denir.

 • Gezi yazılarında okuyucuda merak uyandırmak, okuyucunun ilgilisi çekecek olayları, durumları anlatmak çok önemlidir.
 • Gezi yazılarında betimleyici, öyküleyici ve açıklayıcı anlatım biçimlerinden yararlanılır.
 • Örnekleme, karşılaştırma ve sayısal veriler kullanma da gezi yazılarında kullanılır.
 • Gezilen yerin tarihi, coğrafi, mimari özellikleri vurgulanmaktadır.
 • Gezi yazısında anlatılanlar gerçektir.
 • Gezi yazıları özneldir.
 • Genellikle kronolojik bir sıra izlenir.
 • Gözlem bu yazı türünde önemlidir.
 • Düz yazı şeklinde yazılmışlardır.
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo