Türk İnkılabı

📅 30 Aralık 2022|30 Aralık 2022
Güncel
Türk İnkılabı

Konu Özeti

Türk milletinin tarihi birikimleri esas alınarak yapılan tüm bu çağdaşlaşma çabalarına "Türk inkılabı" denilmektedir. Türk inkılabının esasları Atatürkçü düşünce sistemini oluşturur ve Atatürk ilkeleri şeklinde somutlaşmıştır.

Bu konuda
  • Çağdaşlaşmanın ne demek olduğunu
  • Türklerin çağdaşlaşma çabalarını ve sonuçlarını
  • Türk inkılabını ve esaslarını
öğreneceksiniz.

Toplumlar her çağda bilim, teknik, sosyal ve kültürel alanlarda gelişmeler kaydetmişlerdir. Bu gelişmelere ayak uyduran toplumlara; çağdaş toplumlar denilmiştir. Gelişmelere uyum sağlayamayan toplumlar çağdaşlaşmak için kendilerinin ilerleme fırsatı vermeyen engellerden kurtulmaya çalışmışlardır. Toplumların çağdaş olarak tanımlanan toplumların seviyesine ulaşabilmek için bilimsel, sosyal, ekonomik, kültürel ya da siyasi alanlarda yaptıkları düzenlemelerle veya getirdikleri yeniliklerle kalkınma çabalarına “çağdaşlaşma” denilmektedir.

XIX. yüzyıldan itibaren Türk toplumu çağın getirdiği yeniliklerden ve gelişmelerden uzak kalmıştır. Osmanlı Devleti de XIX. ve XX. yüzyılda çağdaş milletlerden geri kalmamak için çeşitli adımlar atmış, kanunlar çıkarılmış ve “ıslahat” denilen birçok yenilikler yapılmıştır fakat başarılı olunamamıştır.

Islahatların başarılı olmama nedenlerinin ilki; eskiyen siyasi, sosyal ve kültürel kurumlarla ıslahatlara uygun olarak yenilenen kurumların bir arada yaşatılmaya çalışılmasıdır. Bu durumda sosyal ve siyasal alanda bir ikilik baş göstermiş ve yüzeyde kalan ıslahatlar istenilen sonuçları verememiştir.

XX. yüzyılda, Atatürk önderliğinde birçok alanda yeni kurumlar oluşturulmuştur. Çağın gereklerine uymayan eski kurumlar yenilenmiştir. Türk milletinin tarihi birikimleri esas alınarak yapılan tüm bu çağdaşlaşma çabalarına “Türk inkılabı” denilmektedir. Türk inkılabının esasları Atatürkçü düşünce sistemini oluşturur ve Atatürk ilkeleri şeklinde somutlaşmıştır.

Reklam

Benzer İçerikler
Atatürk İlkeleri
Güncel
Tarih

Atatürk İlkeleri

İçeriğe Git>
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler
Güncel
Tarih

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler

İçeriğe Git>
Osmanlı Devleti’nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları
Güncel
Tarih

Osmanlı Devleti’nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları

İçeriğe Git>
Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Hareketleri
Güncel
Tarih

Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Hareketleri

İçeriğe Git>
İhtilaller Çağı
Güncel
Tarih

İhtilaller Çağı

İçeriğe Git>
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları
Güncel
Tarih

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları

İçeriğe Git>
Copyright © 2023 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo