Atatürk İlke ve İnkılaplarının Önemi

📅 20 Ocak 2023|20 Ocak 2023
Atatürk İlke ve İnkılaplarının Önemi

Konu Özeti

Atatürkçü düşünce sistemi; Türk milletinin kendi tarihi birikimleriyle çağdaş dünyaya uyumunu öngören bir sistemdir. Bu sistem, Türk milleti için geleceğe dönük amaçlar belirlemiştir. Bu doğrultuda da farklı alanlarda inkılaplar gerçekleştirilmiştir.

Bu konuda
 • Atatürkçü düşünce sistemini
 • Atatürkçü düşünce sisteminin amaçlarını ve sonuçlarını
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Atatürkçü düşünce sistemi; Türk milletinin kendi tarihi birikimleriyle çağdaş dünyaya uyumunu öngören bir sistemdir. Bu sistem, Türk milleti için geleceğe dönük amaçlar belirlemiştir. Bu doğrultuda da farklı alanlarda inkılaplar gerçekleştirilmiş, Atatürkçü düşünceyi devlet ve toplum hayatında somutlaştırma hedeflenmiştir.

Egemenliğin millete ait olduğunu savunan Atatürkçü düşünce; Türk milletinin vatan ve millet sevgisi etrafında şekillenmesini öngörmüştür. Yapılan inkılaplar ise Türk milli kültürünün unsurlarını geliştirmeyi hedeflemiş ve kendi milli kimliğinin farkında olan Türk milletinin dünya milletleri arasında bağımsız ve özgür yaşama ideali gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.

Aynı zamanda kendi kültürüne sahip çıkan Türk milleti, çağdaş dünyanın değerlerini takip etme ve milli kültürünü çağdaş değerlerle kaynaştırma hedefini de göstermiştir. Böylece Türkiye, çağdaş ve milli değerler doğrultusunda milli birlik ve beraberliğini ülke bütünlüğü çerçevesinde gerçekçi şartlarda hayata geçirme imkanına kavuşmuştur.

Atatürk ilke ve inkılapları;

Atatürk İlkeleriİnkılaplar
Cumhuriyetçilik1. TBMM’nin açılması
2. Saltanatın kaldırılması
3. Cumhuriyetin ilanı
4. Halifeliğin kaldırılması
5. Çok partili hayata geçiş denemeleri
6. 1921 ve1924 anayasalarının kabulü
7. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi
8. Seçmen yaşının düşürülmesi
Milliyetçilik1. Misak-ı iktisadi kararları
2. Kabotaj kanunun kabulü
3. Türk Tarih Kurumunun açılması
4. Türk Dil Kurumunun açılması
5. Yabancı okulların Türk Milli Eğitim Bakanlığına bağlanması
6. Harf inkılabı
7. Kapitülasyonların kaldırılması
Halkçılık1. Aşar vergisinin kaldırılması
2. Türk Medeni Kanunun kabulü
3. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi
4. Millet Mekteplerinin açılması
5. Soyadı kanunun kabulü
6. Kıyafet düzenlenmesi
Laiklik1. Halifeliğin kaldırılması
2. Şer’iye ve Evkaf vekaletinin kaldırılması
3. Tevhid-i tedrisat kanunu
4. Tekke, zaviye, türbe ve medreselerin kapatılması
5. Kılık ve kıyafette yapılan düzenlemeler
6. Şapka kanunun kabulü
7. Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
Devletçilik1. Türkiye İktisat Kongresi
2. Teşvik-i Sanayi Kanunu
3. Birinci beş yıllık sanayi planı
4. Devlet bankalarının kurulması
5. Kamu İktisadi Teşekküllerinin kurulması
İnkılapçılıkBütün inkılaplar bu ilke kapsamındadır
Bu Yazıda Geçen Terimler
  Benzer İçerikler
  Atatürk İlkeleri
  Tarih

  Atatürk İlkeleri

  İçeriğe Git>
  Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar
  Tarih

  Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar

  İçeriğe Git>
  Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938)
  Tarih

  Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938)

  İçeriğe Git>
  Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar
  Tarih

  Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

  İçeriğe Git>
  Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar
  Tarih

  Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar

  İçeriğe Git>
  Ekonomi Alanındaki Gelişmeler
  Tarih

  Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

  İçeriğe Git>
  Copyright © 2024 Bikifi
  Star Logo
  tiktok Logo
  Pinterest Logo
  Instagram Logo
  Twitter Logo