1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Fizik Ders Notları
 4. Tork

Tork

Cisimlere etkiyen kuvvetler, cisimlere yer değiştirme hareketi yaptırmakla birlikte dönme hareketi de yaptırabilir.

Fizikte kuvvetin döndürme etkisine tork denir ve €€τ€€ sembolü ile gösterilir. Kuvvetin uygulandığı noktanın dönme eksenine uzaklığına kuvvet kolu denir ve genellikle d ile gösterilir.

 • Tork, kuvvet (F) ve kuvvet kolu(d) ile doğru orantılıdır.
 • Tork vektörel bir büyüklüktür €€τ€€ ile gösterilir.
 • Birimi N.m (newton.metre) dir.

Tork = kuvvet kolu * kuvvet şeklinde hesaplanır.

Aşağıdaki şekilde görülen düzenekte d uzunluklu bir çubuğun bir ucu sabitlenmişken diğer ucuna kuvvet uygulanmaktadır. Tork hesabı €€ \overrightarrow τ= \overrightarrow F .d€€ şeklinde olur.

Tork

Bir kuvvetin tork oluşturabilmesi için mutlaka dönme merkezi ile arasında dik uzaklık bulunmalıdır aksi takdirde tork oluşmaz. Aşağıdaki şekilde €€F_1,F_2,F_3€€ kuvvetleri O noktasındaki dönme merkezinde tork oluşturmaz çünkü merkeze uzaklıkları 0 dır. €€F_4€€ kuvvetinin torku €€=F_4.d€€ şeklinde bulunur.

Tork

Tork Hesaplama Yöntemleri

Eğer kuvvet çubuğa dik uygulanmıyor ise kuvvetin dönme noktasına göre torku iki yolla hesaplanır.

I. Yol

Tork

F kuvvetinin doğrultusu değiştirilmeden uzatılıp dönme noktasından da bu doğrultuya dik çizilir ise €€d’€€ uzunluğu F kuvveti için dik uzaklık olur.

O halde €€Tork(τ)=F.d’€€ şeklinde hesaplanır ve €€d’=d.sinα€€ olduğuna göre €€Tork(τ)=F.d.sinα€€ bulunur.

II. Yol

Tork

Bu yöntem öncelikle F kuvveti bileşenlerine ayrılır. Şekilde görüldüğü gibi €€F_x€€ kuvvetinin doğrultusu dönme merkezinden geçmektedir ve bu sebeple tork oluşturmaz. €€F_y€€ bileşke kuvveti ise çubuğa dik olarak etkidiği için tork oluşturur.

O halde €€τ=F_y.d€€ şeklinde yazılır ve burada €€F_y=F.sinα€€ olduğundan €€Tork(τ)=F.d.sinα€€ bulunur.

Tork Vektörünün Yönü ve Sağ El Kuralı

Tork, iş ile aynı birimli olsa dahi bir enerji değildir, vektörel bir büyüklüktür.

Kuvvet etkisinde dönen cisimlerin kuvvet yönü ile tork yönü farklıdır ve tork yönü için sağ el kuralı uygulanır.

Tork

Tork vektörünün yönü sağ el kuralına göre, dört parmağın bükülme yönü cismin dönme yönünü gösterecek şekilde tutulursa, dört parmağa dik olarak tutulan baş parmak tork vektörünün yönünü gösterir.

Tork

Birden fazla kuvvet uygulanarak oluşturulan tork hesaplamalarında her kuvvetin oluşturduğu dönme yönleri (+) ve (-) ile işaretlenerek, toplama işlemi işaretlerine dikkat ederek yapılır.

Tork İşareti Hesabı

Tork

Dönme yönü olarak;

 • Saat ibresinin dönme yönü (-) işaretle gösterilir.
 • Saat ibresinin tersi yönünde dönmeler (+) işaret ile gösterilir.

Kuvvet ve Hareket Ünitesi Konu Anlatım Serisi

 1. Vektörler
 2. Bağıl Hareket
 3. Newton’un Hareket Yasaları
 4. Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
 5. İki Boyutta Hareket
 6. Enerji ve Hareket
 7. İtme ve Çizgisel Momentum
 8. Tork
 9. Ağırlık Merkezi ve Kütle Merkezi
 10. Denge ve Denge Şartları
 11. Basit Makineler