1. Bikifi
  2. Lise Ders Notları
  3. Biyoloji Ders Notları
  4. Sentrozom

Sentrozom

Sentrozom: (biyoloji) Sentrozomların görevi hücre bölünmesinde kromozomların zıt kutuplara çekilmesini sağlamaktır. Sentrozom sentroil denilen 2 birimin birbirine dik konumlanmasıyla oluşur. Her sentriyol, birbirine paralel üç küçük tüpten oluşmuş, dokuz iplik içerir.

sentrozom

(Sentrozom ve sentriyollerin şekli)

Sentrozomların Özellikleri:

  • Zarsız bir yapıya sahiptir.
  • Genellikle hayvan hücrelerinde (olgun alyuvar, sinir ve yumurta hücreleri hariç) görülür. (İstisna olarak bazı mantar ve alglerde de vardır.)
  • İki adet sentriyolden oluşur.
  • Bazı hücrelerde kamçı ve sil oluşumundan sorumludur.
  • Hücre çekirdeğinin kenarında bulur ve hücre bölünürken sayısı iki katına çıkar kromozomlara iğ iplikleri ile bağlanarak zıt kutulara doğru çeker. (Detaylı bilgi için “Hücre Bölünmesi” konusuna bakabilirsiniz.)