Manyetik Akı

📅 14 Mayıs 2022|14 Mayıs 2022
Manyetik Akı

Konu Özeti

Manyetik alan çizgilerinin belirli bir yüzeyin dik kesitinden geçen miktarına manyetik akı denir.

Bu konuda
  • İndüksiyon elektromotor kuvvetinin oluşumunu ve birimini
  • Manyetik akının hesaplanmasını ve manyetik akının bağlı olduğu değişkenleri
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Manyetik alan çizgilerinin uzayın belirli bir bölgesindeki büyüklüğü manyetik alan çizgileri ile gösterilir. Manyetik alanın daha kuvvetli olduğu yerde çizgiler daha yoğunken, güçsüz olduğu bölgede daha seyrektir. Alan çizgilerinin yoğunluğu manyetik alanın yoğunluğu ile orantılıdır. Manyetik alan çizgilerinin belirli bir yüzeyin dik kesitinden geçen miktarına manyetik akı denir. Manyetik akı sembolü ile gösterilir ve SI’da manyetik akının birimi weberdir (Wb).

Manyetik Akının oluşumu ve formülü

Manyetik alana eğimli yerleştirilmiş çerçevede manyetik akı tanımı gereği çerçevenin yüzeyinin manyetik alana dik alanı hesaplanarak manyetik akı bulunur. Yüzeyin normali ile manyetik alan arasındaki açı manyetik akı hesaplamalarında kullanılır. Dik yerleştirilen çerçevenin normali manyetik alan ile 0 derece açı yaptığında yüzeyden en fazla sayıda manyetik alan çizgisi geçtiği için manyetik akı değeri maksimum olur. Manyetik alana paralel yerleştirilen çerçevenin normali ise manyetik alan ile 90 derece açı yapar ve manyetik alan çizgisi yüzey ile kesişmediği için manyetik akı sıfır olur. Yüzeyin normali ile manyetik alan çizgilerinin yaptığı açı ile tanımlanır.

Manyetik Akının Hesaplanması

Manyetik alan içindeki bir çerçevede manyetik alan şiddetinin artması sonucu alan çizgileri birim yüzeyden daha sık geçer ve çerçeveden geçen çizgi sayısı da artar. Benzer şekilde çerçevenin manyetik alan içindeki yüzeyi artar ise yüzeyden geçen çizgi sayısı artar. Bu durumda yüzey alanı (A) ve manyetik alanın şiddeti (B) ile manyetik akı doğru orantılıdır. Bu durumda manyetik akı formülü

şeklinde yazılır. Manyetik akı birimi weber=(tesla).(metre)2 şeklindedir.

Manyetik alan içindeki yüzeyin hareketi sonucu manyetik akı değişimi hesaplanırken son manyetik akıdan () ilk durumdaki manyetik akı () çıkarılır.

İndüksiyon Elektromotor Kuvveti

Basit elektrik devrelerinde iletkenin uçları arasında potansiyel farkının olması elektrik akımını oluşturur. Batarya, pil ve jeneratör gibi enerji kaynakları devrelerde bu nedenle kullanılır. Bu tarz elektriksel enerji sağlayan cihazlara elektromotor kuvvet kaynağı denir.

İki nokta arasında elektriksel potansiyel farkı oluştuğunda elektromotor kuvvet kaynağı, elektronları düşük potansiyelden yüksek potansiyele doğru hareket ettirmeye zorlar. Birim yükün devreyi bir defa dolanması için gerekli enerji elektromotor kuvveti olarak tanımlanır. Elektromotor kuvvet sembolü ile gösterilir ve birimi volttur (V).

Benzer İçerikler
İndüksiyon Akımı
Güncel
Fizik

İndüksiyon Akımı

İçeriğe Git>
Elektrik Akımı ile Manyetik Alan Oluşumu
Güncel
Fizik

Elektrik Akımı ile Manyetik Alan Oluşumu

İçeriğe Git>
Manyetik Alanda Kuvvet Oluşumu
Güncel
Fizik

Manyetik Alanda Kuvvet Oluşumu

İçeriğe Git>
Mıknatıs ve Manyetik Alan – Manyetizma
Güncel
Fizik

Mıknatıs ve Manyetik Alan – Manyetizma

İçeriğe Git>
Işık ile İlgili Kavramlar
Güncel
Fizik

Işık ile İlgili Kavramlar

İçeriğe Git>
Yüklü Parçacıkların Manyetik Alan İçinde Hareketi
Güncel
Fizik

Yüklü Parçacıkların Manyetik Alan İçinde Hareketi

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo