1. Bikifi
  2. Lise Ders Notları
  3. Biyoloji Ders Notları
  4. Eş ve Eksik Baskınlığın Farkı

Eş ve Eksik Baskınlığın Farkı

Bazı alel genlerde baskınlık veya çekiniklik kavramı yoktur. Bu alel genlerin birlikte bulunduğu durumda, iki gende özelliğini tam gösteremez. Bu durum fenotipe, iki alel genin arasında bir özellikte kendini belli eder. Örneğin aşağıdaki örnekte kırmızı çiçek geni ile beyaz çiçek geni eş baskın genlerdir. Bu iki geni de bulunduran heterozigot bireylerin çiçekleri pembe renkte olur. Bu duruma eksik baskınlık denir.

eksik baskınlık

eksik baskınlık

Eş baskınlık, iki alelin heterezigot durumda fenotipte aynı derecede etkisini gösterdiği durumlara denir.

Eş baskınlığı, eksik baskınlıktan ayırmamızı sağlayan en büyük etken; ara bir fenotip oluşmamasıdır. Örneğin insanların kanındaki A B eş baskındır. AB kan grubu olan insan hem A genini hem de B genini fenotipinde gösterir (çiçeklerdeki gibi ikisinin arasında farklı bir fenotip ortaya çıkmaz).

Şu konu anlatımlarımıza bir göz atın