Enerji Güzergahları ve Etkileri

📅 10 Mart 2023|05 Mart 2023
Enerji Güzergahları ve Etkileri

Konu Özeti

Enerji kaynaklarına sahip olmak, sanayileşen ve sanayileşmek isteyen ülkeler için ekonomik güç anlamına gelmektedir. Bu nedenle petrol ve doğal gazın taşınması için yeni ulaşım sistemleri geliştirilmiş ve tankerler ile boru hatları tercih edilmiştir.

Bu konuda
 • Ülkelerin doğal kaynakları ile gelişmişlikleri arasındaki bağlantıyı
 • Petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarının güzergahlarını ve etkilerini
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Sanayileşen dünyada enerji kaynaklarına sahip olmak beraberinde ekonomik gücü getirmektedir. Bu nedenle I. Dünya Savaşı’ndan bugüne dünya üzerinde çıkan krizlerin sebebi; sanayileşen ve sanayileşmek isteyen ülkelerin enerji kaynaklarına sahip olmak istemesi ve enerji kaynaklarının taşındığı hatların güvenliğinin tehdidi olmuştur. Enerji kaynaklarına sahip veya bu kaynakları işleyen ülkeler, küresel ölçekte jeostratejik olarak önem kazanmıştır.

Jeostrateji= Siyasi ve askeri planlamayı destekleyen, tutarlı olmasını sağlayan veya etkileyen coğrafi etkenler tarafından ilkesel olarak yapılan bir dış politika çeşididir. Jeopolitiğin alt dalıdır.

Sanayileşmenin hızlanması ile fosil yakıtlara olan talepler artmıştır. Taşınması için de yeni ulaşım sistemleri geliştirilmiştir. Çünkü petrol ve doğal gazın, üretim alanlarından pazara taşınması gerekmektedir ve sorunlar oluşturmuştur. Bu kaynakların kara yolu ile taşınmasının hem maliyetli olması hem de zaman alması nedeniyle yeni ulaşım yolları denenmiştir. Bugün dünyada petrol ve doğal gaz genellikle tankerler ve boru hatları ile taşınmaktadır.

Tankerler ve boru hatları ile taşımanın tercih edilmesinde etkili olan faktörler;

 • Üretici ve tüketici ülkelerin coğrafi konumları,
 • Birbirlerine olan uzaklıkları,
 • Ekonomik durumlarıdır.

Tüm bu faktörlere rağmen doğal gaz ve petrol, tankerler veya boru hatları ile taşınmaktadır. Bu durumun oluşmasında üretim sahalarının ve rafinerinin bulunduğu bölgelerin büyük oranda denize kıyısının bulunması ve bu taşıma şeklinin daha ekonomik olmasıdır.

Petrolün deniz yolu ile taşınması zaman zaman kazaları meydana getirmektedir. Deniz kazaları ile çevre sorunları da oluşmaktadır. Aynı zamanda doğal gaz sıvılaştırılarak da taşınabilmektedir. Fakat bu sistem (doğal gazın çıkarıldığı gibi sıvılaştırılması ve taşındığı alanda tekrar gaz haline dönüştürülmesi gerekir) maliyeti artırdığı için doğal gazın boru hatları ile taşınması tercih edilmektedir.

Petrol ve Doğal Gazın Deniz Yoluyla Taşınması

Deniz aşırı ülkelere petrol taşınırken tankerler kullanılmaktadır. Bu nedenle deniz yolu güzergahlarına sahip olan ülkeler stratejik ve ekonomik bir güce de sahiptir. Deniz tankerlerine yüklenen petrol ABD, Avrupa ve Uzak Doğu’ya taşınmaktadır.

Petrol tankerlerinin izlediği güzergahlar;

 • Hürmüz Boğazı,
 • Malaka Boğazı,
 • Süveyş Kanalı,
 • Bab-ül Mendep Boğazı,
 • İstanbul ve Çanakkale Boğazları
 • Panama Kanalı

Hürmüz Boğazı

Hürmüz Boğazı; Basra Körfezi ile Hint Okyanusu’nu birbirine bağlamaktadır. Aynı zamanda ABD, Japonya, AB ülkeleri, Çin ve diğer Asya-Pasifik ülkelerine kadar da ulaşmaktadır. Günde yaklaşık 19 milyon varil petrol geçmektedir. Hürmüz Boğazı’nın stratejik konumu ve ekonomik öneminden dolayı ülkeler arası pek çok çatışmaya neden olmuştur.

Malaka Boğazı

Malaka Boğazı; Endonezya ile Malezya arasındadır. Hint Okyanusu ile Güney Çin Denizi’ni birbirine bağlar. Günde yaklaşık 16 milyon varil petrol taşınmaktadır. Deniz korsanları tarafından saldırıya uğrayan gemiler trafiğin aksamasına neden olmaktadır. Boğazda trafik yoğunluğunun çok fazla olması nedeniyle tanker kazalarının yaşanma riski oldukça yüksektir.

Süveyş Kanalı

Süveyş Kanalı; Akdeniz ve Kızıldeniz’i birbirine bağlamaktadır. Yılda 5,5 milyon varil petrol taşınmaktadır. Bu kanaldan Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri ve Asya Kıtası’ndan çıkan petroller Amerika ve Avrupa’ya ulaşır.

Bab-ül Mendep Boğazı

Bab-ül Mendep Boğazı; Hint Okyanusu ile Kızıldeniz’i birbirine bağlamaktadır. Yılda 5 milyon varil petrol geçerek Amerika ve Avrupa’ya ulaşmaktadır. Boğaz çevresinde yer alan Sudan, Somali, Etiyopya, Eritre ve Yemen gibi ülkelerde yaşanan çatışmalar boğazın güvenliğini tehlikeye atmaktadır.

İstanbul ve Çanakkale Boğazları

İstanbul ve Çanakkale Boğazları; Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlamaktadır. Karadeniz’deki ülkelerin Akdeniz’e ve açık denizlere bağlantısını sağlayan en önemli su yoludur. İstanbul Boğazı’ndan günlük yaklaşık 2,5 milyon ton varil petrol taşınmaktadır. Rusya ve Hazar bölgesinde bulunan petrollerin dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlamaktadır.

Petrolün Boru Hatları Yoluyla Taşınması

Petrollerin boru hatları ile taşınmasının nedeni; ekonomik ve güvenli bir yol olmasıdır. Petrol kaynaklarının boru hatları ile üretim bölgelerinden tüketim bölgelerine taşınması sırasında iki ya da daha çok ülkeden geçen güzergahlar bulunabilmektedir. Bu nedenle boru hatlarının geçtiği ülkeler arasında gerginlikler yaşanabilmektedir. Petrol boru hatlarının geçeceği alanlar bazı ülkeler arasında rekabet konusu olurken bazen de eskiden var olan siyasi çekişmelerin artmasına neden olabilmektedir.

Önemli petrol hatları;

 • Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattı
 • Druzba Boru Hattı Sistemi
 • CPC Boru Hattı
 • Hazar Havzası Alternatif Boru Hatları

Doğal Gazın Boru Hatları Yoluyla Taşınması

Doğal gaz diğer fosil kaynaklara göre çevreye daha az zarar veren enerji kaynağıdır. Doğal gaz; konutların ısıtılmasının yanı sıra enerji üretimi amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle özellikle sanayileşmiş ülkeler tarafından talep görmektedir. Doğal gaz kaynağına sahip olmayan sanayileşmiş Avrupa ülkeleri Rusya’ya bağımlı haldedir.

Önemli doğal gaz boru hatları;

 • Yamal-Avrupa 1
 • Ukrayna Boru Hatları
 • Brotherhood
 • Soyuz
 • Mavi Akım (Blue Stream)
 • Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE) Doğal Gaz Boru Hattı
 • Yeşil Akım (Green Stream)
 • Langeled

Enerji Koridoru Türkiye

Dünya üzerinde petrol ve doğal gazın çok büyük bir bölümü Hazar Bölgesi, Orta Doğu ve Rusya’da yer almaktadır. Türkiye ise bu bölgelere yakın olması nedeniyle jeostratejik bir önem kazanmaktadır. Petrol ve doğal gaz kaynaklarının bulunduğu Asya ve Orta Doğu ile bu kaynaklar için çok büyük bir pazar olan Avrupa Kıtası arasında köprü görevi gören Türkiye, doğu ile batı arasında bir enerji koridoru olma yolundadır. Türkiye, küresel ölçekte enerji akışının sağlanabilmesi için birçok nakil hattı projesi ile kendi enerji güvenliğini sağlamaya yönelik önemli adımlar atmaktadır.

Türkiye’deki başlıca doğal gaz boru hatları ve projeleri;

 • Bakü – Tiflis – Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı
 • Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı (İran – Türkiye)
 • Mavi Akım Gaz Boru Hattı
 • Rusya – Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı (Batı Hattı)
 • Trans – Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi
 • Türkiye – Yunanistan Doğal Gaz Enterkonneksiyonu
 • Türk Akım Gaz Boru Hattı Projesi

Türkiye’deki Başlıca Petrol Boru Hatları;

 • Bakü – Tiflis – Ceyhan Ana İhraç Ham Petrol Boru Hattı
 • Bakü – Tiflis – Ceyhan Ana İhraç Ham Petrol Boru Hattı
 • Irak – Türkiye Ham Petrol Boru Hattı
 • Türkiye’deki Başlıca Transit Boru Hatları ve Projeleri
 • Bakü -Tiflis – Ceyhan Ana İhraç Ham Petrol Boru Hattı
 • Irak – Türkiye Ham Petrol Boru Hattı
 • Trans – Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP)
 • Türk Akım Gaz Boru Hattı Projesi
Bu yazıda bulunan terimler ayrıca anlatılmamıştır. Bu yazıdaki bir terimin ayrıca anlatılmasını istiyorsanız aşağıdaki yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz.
Benzer İçerikler
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri
Coğrafya

Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri

İçeriğe Git>
Uluslararası Ulaşım Hatları: Kara Yolları ve Deniz Yolları
Coğrafya

Uluslararası Ulaşım Hatları: Kara Yolları ve Deniz Yolları

İçeriğe Git>
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu
Coğrafya

Türkiye’nin Jeopolitik Konumu

İçeriğe Git>
Uluslararası Ulaşım Hatları: Demir Yolları, Hava Yolları ve Boru Hatları
Coğrafya

Uluslararası Ulaşım Hatları: Demir Yolları, Hava Yolları ve Boru Hatları

İçeriğe Git>
Madenler ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri
Coğrafya

Madenler ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri

İçeriğe Git>
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi
Coğrafya

Doğal Kaynaklar ve Ekonomi

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo