Burdasınız: Bikifi > Lise Ders Notları > Kimya Ders Notları > Denge #2 – Tepkimenin Değişimine Göre Denge Sabitinin Değişimi

Denge #2 – Tepkimenin Değişimine Göre Denge Sabitinin Değişimi

Bir kimyasal denge tepkimesi;

  • Ters çevrilebilir
  • Tepkime denkleminde çarpma ve bölme işlemleri yapılabilir
  • Basamaklı şekilde yazılabilir

Tüm bu durumlarda denge sabiti farklı şekillerde değişiklik gösterir.

Ters Çevrilen Tepkime Durumu

Bir kimyasal tepkimenin ters çevrildiği durumlarda denge sabitinin çarpmaya göre tersi alınır.

Örnek

  • aA(g) + bB(g) <=> cC(g) + dD(g) Denge Sabiti = €€K_1€€
  • cC(g) + dD(g) <=> aA(g) + bB(g) Denge Sabiti = €€1\over K_1€€

Bir tepkimenin Bir Sayı İle Çarpılması veya Bölünmesi

Bir kimyasal tepkime herhangi bir sayı ile çarpılıyorsa; çarpılan sayı denge sabitine üs şeklinde yazılır. Herhangi bir sayı ile bölünüyorsa; bölünen sayının çarpma işlemine göre tersi denge sabitine üs şeklinde yazılır.

Örnek

  • 2A(g) + 2B(g) <=> 2C(g) + 2D(g) Denge Sabiti = €€K_2€€
  • 6A(g) + 6B(g) <=> 6C(g) + 6D(g) Denge Sabiti = €€(K_2)^3€€
  • A(g) + B(g) <=> C(g) + D(g) Denge Sabiti = €€(K_2)^{1 \over 2}€€

Tepkimenin Basamaklı Şekilde Yazılması

Bir kimyasal tepkime iki veya daha fazla kimyasal tepkimenin toplamı şeklinde yazılabiliyorsa toplam tepkimenin denge sabiti toplanan tepkimelerin denge sabitlerinin çarpımına eşittir.

Örnek

NO(g) + Cl2(g) <=> NOCl2(g) Denge Sabiti = €€K_1€€
NOCl2(g) + NO(g) <=> 2NOCl(g) Denge Sabiti = €€K_2€€
—————————————————————
2 NO(g) + Cl2 <=> 2NOCl(g) Denge Sabiti = €€K_3 = K_1 . K_2€€

Konu Anlatımı

Karşılaştırma

Diğer

Terimler

Bu yazı bikifi.com adresinden yazdırılmıştır. Sitemizdeki taban puan ve başarı sıralamaları bilgileri ÖSYM verileri kullanılarak tarafımızca derlenmiştir. Tercih yaparken ilgili kılavuzları incelemeniz tavsiye edilir.