Çözeltinin Koligatif Özellikleri

Yayınlanma: 08 Şubat 2019|Son Güncellenme: 19 Aralık 2021
Güncel
Çözeltinin Koligatif Özellikleri

Konu Özeti

Bir çözeltide çözünen maddenin niteliğine bağlı olmayan fakat derişime bağlı olan özelliklere koligatif özellikler denir. Koligatif özellikler; çözücünün buhar basıncının düşmesini, kaynama sıcaklığının yükselmesini, donma sıcaklığının alçalmasını, ozmotik basınç olaylarını etkiler.

Bu konuda
  • Buhar basıncının artışı ve azaltılması
  • Kaynama, donma, osmotik basınç kavramları ile ilgili durumları
öğreneceksiniz.
Benzer İçerikler
Karışımların Sınıflandırılması
Güncel
Kimya

Karışımların Sınıflandırılması

İki veya daha fazla maddenin özelliklerini kaybetmeden fiziksel yöntemlerle ayrılabilecek biçimde (k...

İçeriğe Git
Çözücü-Çözünen İlişkisi ve Derişim Birimleri
Güncel
Kimya

Çözücü-Çözünen İlişkisi ve Derişim Birimleri

İki ya da daha fazla sayıda maddenin oluşturduğu homojen karışımlara çözelti adı verilir. Çözeltiyi...

İçeriğe Git
Katı Türleri
Güncel
Kimya

Katı Türleri

Katılar maddeler arasında en düzenli hale sahiptir. Katı maddeleri oluşturan kimyasal yapıları (atom...

İçeriğe Git
Entalpi ve Entalpinin Hesaplanması
Güncel
Kimya

Entalpi ve Entalpinin Hesaplanması

Entalpi, maddenin yapısında depoladığı her türden enerjilerin toplamıdır. H ile gösterilir. Bir madd...

İçeriğe Git
Karışımları Ayırma Teknikleri
Güncel
Kimya

Karışımları Ayırma Teknikleri

Karışımları meydana getiren maddeler kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelir ve ayrışır. Kar...

İçeriğe Git
Gaz Yasaları ve İdeal Gaz Denklemi
Güncel
Kimya

Gaz Yasaları ve İdeal Gaz Denklemi

Gazların basınç, sıcaklık, hacim ve miktar değişkenleri arasında bir takım ilişkiler bulunmaktadır....

İçeriğe Git
Copyright © 2022 Bikifi
Instagram Logo
Twitter Logo
Facebook Logo