1. Bikifi
 2. İngilizce Ders Notları
 3. Comparative ve Superlative Adjective (kıyaslama sıfatları)

Comparative ve Superlative Adjective (kıyaslama sıfatları)

Bu konu anlatımını okumadan önce adjectives – sıfatlar ile ilgili yazdığımız konu anlatımını okumanızı öneririz.

İki yada daha fazla ismi kıyaslamak için iki çeşit kıyaslama sıfatı kullanırız; “comparative adjective ve superlative adjective”.

1) Comparative Adjective

İki ismi kıyaslarken kullanırız. Sıfatı yazdıktan sonra ”than” kelimesini ikinci isimden önce yazarız;

 • The red dress is more expensive than the blue one. (Kırmızı elbise, mavi elbiseden daha pahalı.)
 • Autumn is colder than summer. (Sonbahar yazdan daha soğuk.)

Sıfatlar uzunluklarına göre sonlarına ”er” eki ya da hece sayısı fazlaysa başlarına ”more/less” kelimelerini alırlar. Hangisini alacaklarının kuralları şu şekildedir:

 • Bir heceli kelimeler sonuna “er” eki alırlar. Son harflerine göre “er” eki “ier” ekine dönüşebilir (son harf “y” harfiyse dönüşüm gerçekleşir). Örnek; “warm – warmer”, “cute-cuter” ve “early- earlier”.
 • İki veya daha fazla heceli kelimeler başlarına “more veya less” getirilir. “more” eki fazla, “less” eki az anlamı katar. Örnek, “difficult – more difficult – less difficult”, “boring – more boring – less moring” ve “interesting – more interesting – less interesting”.

 

Bazı örnekler aşağıdadır:

 • Learning English is easier than learning Japanese. (İngilizce öğrenmek, Japonca öğrenmekten daha kolay.)
 • Kadir is shorter than her son. (Kadir oğlundan daha kısa.)
 • My suitcase is heavier than your suitcase. (Benim bavulum seninkinden daha ağır.)
 • Wool is warmer than cotton. ( Yün pamuktan daha sıcak.)
 • Plane is faster than bus. (Uçak otobüsten daha hızlı.)
 • Gümüs is taller than Sezar . (Gümüş, Sezar’dan daha uzun.)

2) Superlative Adjective

En az üç veya daha fazla ismi/ögeyi kıyaslamak için kullanırız. Sıfatlar hem yukarıdaki gibi çekimlenir hem de önlerine ”the” ekini alır.

 • My mother’s cooking is the best. (Annemin yemekleri en iyisi.)
 • He is the oldest one at the club. (Kulüpteki en yaşlı kişi.)

Superlative de kullanılacak sıfatlar uzunluklarına göre sonlarına ”est” eki alırlar ya da başlarına ”most/least” alırlar. Kural comparative sıfatlarındaki gibi uzunluğa bağlıdır.

 • Big – biggest
 • Rare – rarest
 • Silly – silliest (”y” ile bitenler ”iest” eki alırlar.)
 • Expensive – most expensive – least expensive
 • İnteresting – most interesting – least interesting

Şimdiye kadar kullandığımız bütün örneklerde hep düzenli kelimeleri kullandık. Ancak düzensiz kelimeler de vardır. Bu kelimeler yukarıdaki kurallara uymazlar. Aşağıdaki resimde bazı düzensiz kelimeleri bulabilirsiniz.

kıyaslama sıfatları

 

Aşağıda bazı Superlative örneklerini görebilirsiniz:

 • That is the thinnest dog in the Kennel. (Kennel’de ki en zayıf köpek.)
 • You have the curliest hair I have ever seen. (Şu ana kadar gördüğüm en kıvırcık saçlara sahipsin.)
 • She was the nicest person there. (O oradaki en iyi insandı.)
 • Those are the simplest instructions. (Bunlar en basit talimatlar.)

kıyaslama sıfatları