1. Bikifi
  2. Lise Ders Notları
  3. Biyoloji Ders Notları
  4. Aktif ve Pasif Taşıma Karşılaştırması

Aktif ve Pasif Taşıma Karşılaştırması

Aktif Taşıma

  • Enerji harcanarak maddelerin seçici geçirgen zardan az yoğun ortamlardan çok yoğun ortamlara taşınmasıdır.
  • Canlı hücreler yapar.
  • Aktif taşımanın hızı sıcaklığa, ph değişimlerine, oksijen miktarına göre değişir ve aktif taşıma inhibitörlere duyarlıdır (enzimler görev aldığı için).
Pasif Taşıma

  • Maddelerin enerji harcanmadan yoğunluk farklarından dolayı hücre zarından doğrudan geçmeleridir.
  • Canlı cansız bütün hücreler yapabilir.
  • Pasif taşımanın hızı ortamlar arası yoğunluk farkına bağlı olarak değişir.
  • Difüzyon ve osmoz olmak üzere 2 çeşitten oluşur.
 Şunları okumanız önerilir