1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Biyoloji Ders Notları
 4. Aktif ve Pasif Taşıma Karşılaştırması

Aktif ve Pasif Taşıma Karşılaştırması

Aktif Taşıma
 • Enerji harcanarak maddelerin seçici geçirgen zardan az yoğun ortamlardan çok yoğun ortamlara taşınmasıdır.
 • Canlı hücreler yapar.
 • Aktif taşımanın hızı sıcaklığa, ph değişimlerine, oksijen miktarına göre değişir ve aktif taşıma inhibitörlere duyarlıdır (enzimler görev aldığı için).
Pasif Taşıma
 • Maddelerin enerji harcanmadan yoğunluk farklarından dolayı hücre zarından doğrudan geçmeleridir.
 • Canlı cansız bütün hücreler yapabilir.
 • Pasif taşımanın hızı ortamlar arası yoğunluk farkına bağlı olarak değişir.
 • Difüzyon ve osmoz olmak üzere 2 çeşitten oluşur.

Temel Birim – Hücre Ünitesi Konu Anlatım Serisi

 1. Hücre Biyolojisi: Giriş
 2. Hücre Zarı ve Madde Alışverişi
 3. Sitoplazma ve Organeller
 4. Hücre Çekirdeği ve Çeşitleri
 5. Tek Hücreliden Çok Hücreliye