Kişiler Hukuku

madde
Medeni Hukuk
Kişiler Hukuku
Bu ünitede
  • madde
öğreneceksiniz.

Kişiler Hukuku Ders Notları

Hak Ehliyeti

Hak Ehliyeti

Medeni Hukukun Kişiler Hukuku kitabında düzenlenen ve kişilerin hak ve borçlara sahip olma yeteğini ifade eden ehliyet hak ehliyetidir. H

Ders Notuna git →

Yerleşim Yeri – İkametgah

Yerleşim Yeri – İkametgah

Yerleşim yeri diğer adıyla ikametgah kişilere yapılacak tebligatlarda özellikle önem arzeden bir husus olarak Kişiler Hukukunda düzenlenm

Ders Notuna git →

Hısımlık

Hısımlık

Hısımlık, kişiler hukukunda düzenlenmiş olup günlük hayatta da sıkça bahsi geçen bir husustur. Hukuki anlamda hısımlık kişiler arasında m

Ders Notuna git →

Tüzel Kişiler: Dernekler

Tüzel Kişiler: Dernekler

Türk hukukunda tüzel kişiler denilince akla ilk olarak dernekler gelmektedir. Dernekler belli bir ortak amacı gerçekleştirmek üzere en az

Ders Notuna git →

Tüzel Kişilerle İlgili Genel Kurallar

Tüzel Kişilerle İlgili Genel Kurallar

Tüzel kişileri genel olarak incelediğimiz bu yazıda tüzel kişilik kuruluş sistemlerini, tüzel kişilerin fiil ehliyetlerini, hak ehliyetle

Ders Notuna git →

Tüzel Kişiler

Tüzel Kişiler

Kişiler Hukuku kitabının ikinci başlığı altında Tüzel Kişiler düzenlenmiştir. Tüzel kişiler ortak bir amaca yönelik, örgütlenme unsuru iç

Ders Notuna git →

Yorumlar