Kimya ve Elektrik

Kimya ve elektriğin ilişkisini inceleyeceğiz.
12. SınıfKimya1. Ünite
Kimya ve Elektrik
Bu ünitede
  • Redoks tepkimelerini ve ayrıntılı incelemesini
  • Elektrotları ve elektrokimyasal hücreleri
  • Pillerin mekanizmasını, özelliklerini ve türlerini
  • Elektrolizi ve korozyonu
öğreneceksiniz.

Kimya ve Elektrik Ders Notları

Redoks (İndirgenme – Yükseltgenme) Tepkimeleri

Redoks (İndirgenme – Yükseltgenme) Tepkimeleri

Tepkimeye giren maddelerin birbirine elektron verdiği kimyasal tepkimelere indirgenme-yükseltgenme veya redoks tepkimeleri denir. Redoks

Ders Notuna git →

Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler

Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler

Kimyasal tepkimelerle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalına elektrokimya denir. Elektrokimyasal tepkimelerde hem y

Ders Notuna git →

No Image

Kimyasallardan Elektrik Üretimi

Depoladığı kimyasal enerjiyi daha sonra elektrik enerjisine dönüştürebilen düzeneklere pil denir. Pillerde kimyasal sistemine göre anot v

Ders Notuna git →

Elektroliz: Elektrik ve Madde İlişkisi

Elektroliz: Elektrik ve Madde İlişkisi

Elektrokimyasal pillerde istemli bir redoks tepkimesi sonucunda elektrik akımı meydana gelir ve bu tepkimelerin standart pil potansiyeli

Ders Notuna git →

Korozyon

Korozyon

Korozyon, metallerin elektrokimyasal tepkimeler sonucu metalik özelliklerini kaybetmesidir. Altın ve platin hariç metallerin doğada genel

Ders Notuna git →

Elektrot Potansiyelleri

Elektrot Potansiyelleri

Elektro-analitik çalışmalarda bir hücre potansiyelinin iki yarı-hücre veya elektrot potansiyellerinden oluştuğu kabul edilir. Bunlardan b

Ders Notuna git →

Yorumlar