Aritmetik Ortalama Nedir?

📅 28 Haziran 2024|14 Haziran 2024
Güncel
Aritmetik Ortalama Nedir?

Konu Özeti

Aritmetik ortalama, bir veri kümesinin toplamının, veri setindeki eleman sayısına bölünmesiyle elde edilen değerdir. İstatistikte sıkça kullanılan bu ölçüt, bir dizi sayının "ortalama" değerini ifade eder ve genellikle veri setinin merkezi eğilimini belirlemek için kullanılır.

Bu konuda
 • Aritmetik ortalama tanımını
 • Aritmetik ortalama hesaplamayı ve formülünü
 • Aritmetik ortalamanın önemini ve kullanımını
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Aritmetik ortalama, bir veri kümesinin toplamının, veri setindeki eleman sayısına bölünmesiyle elde edilen değerdir. İstatistikte sıkça kullanılan bu ölçüt, bir dizi sayının “ortalama” değerini ifade eder ve genellikle veri setinin merkezi eğilimini belirlemek için kullanılır. Aritmetik ortalama, veri setindeki tüm değerlerin toplamının, bu değerlerin sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Bu, veri setindeki tüm değerlerin eşit olarak dağıtıldığı varsayılan bir “merkez noktası” sağlar.

Aritmetik Ortalama Nasıl Hesaplanır?

Aritmetik ortalamanın hesaplanması için aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. Veri Setinin Toplanması: İlk adım, ortalaması alınacak veri setinin toplanmasıdır. Bu, sayılar, ölçümler veya herhangi bir niceliksel veri olabilir.
 2. Toplamın Bulunması: Veri setindeki tüm değerlerin toplamı hesaplanır. Bu, her bir değerin tek tek eklenmesiyle yapılır.
 3. Eleman Sayısının Belirlenmesi: Veri setindeki toplam eleman sayısı belirlenir. Bu, veri setinde kaç tane sayı olduğunu belirler.
 4. Ortalamanın Hesaplanması: Veri setindeki tüm değerlerin toplamı, veri setindeki eleman sayısına bölünür. Formül şu şekildedir:
  • Aritmetik Ortalama = Veri Setindeki Eleman Sayısı / Veri Setindeki Tüm Değerlerin Toplamı​

Aritmetik Ortalamanın Örnek Uygulaması

Diyelim ki bir sınıfta beş öğrencinin matematik sınavından aldığı notlar şunlardır: 70, 85, 90, 65, ve 80. Bu notların aritmetik ortalamasını hesaplamak için:

 1. Notların toplamını bulun: 70 + 85 + 90 + 65 + 80 = 390
 2. Notların sayısını belirleyin: Bu örnekte, 5 not var.
 3. Ortalamayı hesaplayın: 390 ÷ 5 = 78

Bu durumda, sınıfın matematik sınavındaki aritmetik ortalama notu 78’dir.

Aritmetik Ortalamanın Önemi ve Kullanımı

Aritmetik ortalama, veri analizi, iş dünyası, eğitim, sosyal bilimler ve daha birçok alanda kullanılır. Çeşitli veri setlerinin karşılaştırılması, performansın değerlendirilmesi ve ekonomik göstergelerin hesaplanması gibi birçok farklı bağlamda ortalamalar önemlidir. Ancak, aritmetik ortalama, aşırı değerlerden (çok yüksek veya çok düşük değerler) etkilenebildiği için veri setinin her zaman en iyi temsilcisi olmayabilir. Bu nedenle, aritmetik ortalamayı yorumlarken veri setinin dağılımını ve varyansını da dikkate almak önemlidir.

Bu Terimin Geçtiği İçeriklerimiz
Terim: Aritmetik Ortalama Nedir?
Benzer İçerikler
Rasyonel Sayılar Nedir?
Matematik

Rasyonel Sayılar Nedir?

İçeriğe Git>
İrrasyonel Sayılar Nelerdir?
Matematik

İrrasyonel Sayılar Nelerdir?

İçeriğe Git>
Doğal Sayılar Nedir?
Matematik

Doğal Sayılar Nedir?

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo