1. Bikifi
 2. İngilizce Ders Notları
 3. Nouns (İsimler)

Nouns (İsimler)

İsimleri (noun) 3 sınıfta inceleriz; singular and plural (tekil – çoğul), proper and common (özel ve genel isim), countable and uncountable (sayılabilir ve sayılamayan).

1) Singular and Plural Nouns

Türkçede olduğu gibi İngilizcede de tekil ve çoğul isimler vardır.

a. Çoğu ismin sonuna ”-s” getirilerek çoğul yapılır.

 • Book(kitap)    Books(kitaplar)
 • Apple(elma)   Apples(elmalar)
 • Cat(kedi)        Cats(kediler)
 • Ball(top)         Balls(toplar)

b. Sonu y ile biten isimlerde ”y” yerine ”-ies” getirilir.

 • Party(parti)     Parties(partiler)
 • Baby(bebek)   Babies(bebekler)
 • Candy(şeker)  Candies(şekerler)
 • City(şehir)       Cities(şehirler)

c. Son iki harfi sh, ch olan isimler ve son harfi x, o, s olan isimler sonlarına ”-es” alır.

 • Witch(cadı)        Witches(cadılar)
 • Church(kilise)    Churches(kiliseler)
 • Brush(fırça)        Brushes(fırçalar)
 • Box(kutu)            Boxes(kutular)
 • Patato(patates)   Patatoes(patatesler)
 • Bus(otobüs)        Buses(otobüsler)

d. Son harfi f veya fe olan isimlerde f veya fe yerine ”-ves” getirilir.

 • Self(benlik)       Selves(benlikler)
 • Wife(eş)            Wives(eşler)
 • Wolf(kurt)        Wolves(kurtlar)
 • Thief(hırsız)     Thieves(hırsızlar)

 e. Düzensiz çoğullar vardır ya kelime aynı kalır yada tamamen değişir.

Nouns

2) Proper and Common Nouns

İngilizcede de özel isim (proper nouns) ve genel isim (common nouns) vardır.

 • He is a writer. (Common Noun) Namık Kemal wrote many books. (Proper Noun)
 • I have a dog.(C.N) Gümüş is the cleverest dog. (P.N)
 • He is my boyfriend.(C.N) Berk is my boyfriend.(P.N)

3) Countable and Uncountable Nouns

İngilizcede sayılabilen ve sayılamayan isimler vardır. Çoğul yapılabilen tüm isimler sayılabilir isimlerdir. Sayılamayan isimlerin hiçbiri çoğul yapılamaz.

Nouns

Sayılabilir ve sayılamayan isimlerle kullanılan azlığı çokluğu belirten bir kaç kelime vardır :

 1. A lot of(bir çok) Hem sayılabilenlerle hemde sayılamayanlarla kullanılır. A lot of money(bir çok para) A lot of shoes(bir çok ayakkabı) A lot of milk(bir çok süt) Şayet isim sayılabiliyorsa a lot of tan sonra her zaman çoğul hali gelmelidir.
 2. Much/Many(çok) Much sayılamayanlar ile kullanılır ; much money, much sugar, much salad Many sayılabilenler ile kullanılır ; many toys, many cars, many buses.
 3. A few(birkaç), few(az), very few(çok az)          Sayılabilenler ile kullanılırlar. I have a few books.(Birkaç kitabım var.) I have few books.(Az kitabım var.) I have very few books.(Çok az kitabım var)
 4. A little(biraz), little(az), very little(çok az)        Sayılamayanlarla kullanılırlar. I have little money. (Az param var.) I have a little money (Biraz param var.) I have very little money (Çok az param var.)