1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Türk Dili ve Edebiyatı Ders Notları
 4. Münazara ve Özellikleri

Münazara ve Özellikleri

Görüş-karşı görüş yani tez- antitez şeklinde oluşturulmuş olan bir konunun daha önceden belirlenen jüriler karşısında iki grup tarafından tartışılmasına “münazara” denilmektedir. Bu tartışmalar genellikle lise veya ortaokulda bir söz müsabakası olarak gerçekleştirilmektedir. Münazaradaki asıl amaç yanlış da olsa bir fikri veya düşünceyi savunabilme becerisi göstermektir.

Bu münazara yarışmaları ile birlikte öğrencilere araştırma yapmayı, fikir üretmeyi, antitez geliştirmeyi ve en önemlisi de kendini ifade edebilme becerisi kazandırmayı amaçlamışlardır. Bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda münazara çok etkin ve faydalıdır.

Münazara Özellikleri

 • Münazara hedefin kazanmak olduğu bir yarışma türüdür.
 • Münazaranın kazanan tarafını tartışmayı izleyen jüri ekibi belirlemektedir.
 • Münazara yarışmasının formatı tez-antitez şeklindedir.
 • Bu yarışmanın temel amacı yanlış da olsa bir tezi savunabilmektir.
 • Bu yarışmanın bir diğer amacı ise etkili bir üslup ile konuşabilmek, savunduğun konuyu kanıtlayabilmek ve karşı tarafın fikirlerini çürütebilmektir.
 • Bu yarışmada tez ve antitez şeklinde 2 grup bulunmaktadır.
 • Her grupta 1 ile 4 kişi arasında yarışmacı bulundurulabilir.
 • Her grubun tartışmayı yönetecek bir başkanı bulunmaktadır.
 • Her konuşmacı konuşması bitirildikten sonra jüri tarafından puanlandırılır en son tüm konuşmacılar konuşmalarını tamamladıktan sonra puanlar hesaplanır ve kazanan taraf ilan edilir.
 • Bu tür yarışmalar belirli bir hazırlık evresi gerektirmektedir.
 • Her konuşmacının eşit sürede konuşma hakkı bulunmaktadır. Genellikle bu konuşma süreleri 5-10 dakika arasında değişiklik göstermektedir.
 • Konuşmalar kısa ve net olmalıdır.
 • Münazara, tartışmaya katılan öğrencilere çok çeşitli faydalar sağlamaktadır.
 • Münazarada konuşmacının konularını bir kağıda yazıp oradan okumaları çok yanlıştır.

Münazara Kuralları

 1. Münazaraları yöneten bir başkan bulunmaktadır.
 2. Tez ve antitez şeklinde 2 grup ve bu grubun 3 konuşmacısı bulunmaktadır.
 3. Bütün konuşmacılar eşit sürede konuşma hakkı tanınmaktadır..
 4. Tartışmaları değerlendiren ve yarışmanın sonunda kazananı belirleyen jüriler bulunmaktadır.
 5. Münazaranın konusu önceden belirlenir ve öğrencilere hazırlık süresi verilir.
 6. Konuşmacılar savundukları konunun dışına çıkmamalıdır.
 7. Yarışmadaki konuşmacılar birbirlerinin görüşüne saygı duyup hoşgörü ile yaklaşmalıdır.

Örnek Münazara Konuları

 • Çok gezen mi çok bilir, çok okuyan mı?
 • Savaşta bilgi mi üstündür, kılıç mı ?
 • Kalkınmada köyden mi, kentten mi başlamalı?
 • Turizmin gelişmesinde para mı önemli, eğitim mi?
 • Para; her kapıyı açar mı, açmaz mı?
 • Ülkenin kalkınmasında tarım mı, sanayi mi önde tutulmalıdır?
 • Ülkenin hızlı kalkınmasını sağlayan kamu sektörü müdür, özel sektör mü?

Sözlü Anlatım Türleri Konu Listesi

 1. Sunum
 2. Panel
 3. Forum
 4. Seminer
 5. Açık Oturum
 6. Sempozyum
 7. Münazara
 8. Söylev (Nutuk)
 9. Konferans
 10. Mülakat