Burdasınız: Bikifi > Lise Ders Notları > Kimya Ders Notları > Metal – Ametal – Soygaz Karşılaştırması

Metal – Ametal – Soygaz Karşılaştırması

Element: kimyasal çözümleme yoluyla ayrıştırılamayan ya da birleşimle elde edilemeyen maddelere denir. Elementler; metaller, ametaller ve soygazlar olmak üzere 3 sınıfta incelenirler.

Metaller

 • Elementlerin çoğu metaldir.
 • Elektrik ve ısıyı iyi iletir.
 • Ametallerle iyonik bağ oluşturur.
 • Kendi aralarında alaşım oluşturur.
 • Elektron vermeye daha yatkındır.
 • Parlak ve şekil vermeye müsaittir. Esnektir.
 • Civa oda sıcaklığında sıvı halde bulunur. Diğer metaller genellikle katı halde bulunur.
 • Asitlerle tepkimeye girerek tuzları ve havadaki oksijenle birleşerek bazik oksitleri oluşturur.
Ametaller

 • Elektriği ve ısıyı iletmez.
 • Metallerle iyonik bağ oluşturur.
 • Kendi aralarında kovalent bağ oluşturur.
 • Hidrojen elementi hariç, periyodik cetvelin sağ tarafında bulunurlar.
 • Elektron alıp verebilir.
 • Mat ve kırılgandır.
 • İyonlaşma enerjisi yüksektir.
 • Seyreltik asitlerle tepkimeye girmezler ve hava ya da oksijenle yakıldıklarında, suyla tepkimeye girerek asitleri üretebilen oksitleri oluştururlar.
 • İçinde yarı metal adı alan bir kaç element bulundurur, bu elementler; metallerle tepkime verirken ametal, ametallerle tepkime verirken de metal gibi davranırlar.  Ayrıca; yarı iletken özellikleri vardır. Yarı metaller toplam 8 tanedir.
Soygazlar

 • İyonlaşma enerjileri çok yüksektir.
 • Kararlı yapıdadır, bu yüzden bağ yapmaz, bileşik oluşturmazlar.
 • Oda sıcaklığında gaz halinde bulunurlar.
 • Periyodik cetvelde hepsi 8A grubunda bulunur.
 • Helyum, Neon, Argon, Kripton, Ksenon ve Radon olmak üzere altı tanedirler.

Konu Anlatımı

Karşılaştırma

Diğer

Terimler

Bu yazı bikifi.com adresinden yazdırılmıştır. Sitemizdeki taban puan ve başarı sıralamaları bilgileri ÖSYM verileri kullanılarak tarafımızca derlenmiştir. Tercih yaparken ilgili kılavuzları incelemeniz tavsiye edilir.