1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Kimya Ders Notları
 4. Metal – Ametal – Soygaz Karşılaştırması

Metal – Ametal – Soygaz Karşılaştırması

Metal - Ametal - Soygaz Karşılaştırması

Element: kimyasal çözümleme yoluyla ayrıştırılamayan ya da birleşimle elde edilemeyen maddelere denir. Elementler; metaller, ametaller ve soygazlar olmak üzere 3 sınıfta incelenirler.

Metaller
 • Elementlerin çoğu metaldir.
 • Elektrik ve ısıyı iyi iletir.
 • Ametallerle iyonik bağ oluşturur.
 • Kendi aralarında alaşım oluşturur.
 • Elektron vermeye daha yatkındır.
 • Parlak ve şekil vermeye müsaittir. Esnektir.
 • Civa oda sıcaklığında sıvı halde bulunur. Diğer metaller genellikle katı halde bulunur.
 • Asitlerle tepkimeye girerek tuzları ve havadaki oksijenle birleşerek bazik oksitleri oluşturur.
Ametaller
 • Elektriği ve ısıyı iletmez.
 • Metallerle iyonik bağ oluşturur.
 • Kendi aralarında kovalent bağ oluşturur.
 • Hidrojen elementi hariç, periyodik cetvelin sağ tarafında bulunurlar.
 • Elektron alıp verebilir.
 • Mat ve kırılgandır.
 • İyonlaşma enerjisi yüksektir.
 • Seyreltik asitlerle tepkimeye girmezler ve hava ya da oksijenle yakıldıklarında, suyla tepkimeye girerek asitleri üretebilen oksitleri oluştururlar.
 • İçinde yarı metal adı alan bir kaç element bulundurur, bu elementler; metallerle tepkime verirken ametal, ametallerle tepkime verirken de metal gibi davranırlar.  Ayrıca; yarı iletken özellikleri vardır. Yarı metaller toplam 8 tanedir.
Soygazlar
 • İyonlaşma enerjileri çok yüksektir.
 • Kararlı yapıdadır, bu yüzden bağ yapmaz, bileşik oluşturmazlar.
 • Oda sıcaklığında gaz halinde bulunurlar.
 • Periyodik cetvelde hepsi 8A grubunda bulunur.
 • Helyum, Neon, Argon, Kripton, Ksenon ve Radon olmak üzere altı tanedirler.

Atom ve Periyodik Sistem Ünitesi

 1. Atom Kavramı ve Kimyanın Temel Kanunları
 2. Modelleme ve Bohr Atom Modeli
 3. Periyodik Sistem – Tarihçe ve Özellikler
 4. Periyodik Sistem – Periyodik Özellikler