Periyodik Sistem – S, P, D, F Blokları

📅 01 Temmuz 2021|06 Eylül 2022
Periyodik Sistem – S, P, D, F Blokları

Konu Özeti

Periyodik cetvel, elementlerin artan proton sayısına göre oluşturuldukları, yapısı sayesinde bir takım teknik bilgileri sadece konumuna bakarak anlayabileceğimiz bir şemadır. Periyodik cetvele, modern atom teorisinde öğrendiğimiz kuantum bilgileriyle yaklaşınca periyodik cetvelin yapısı daha iyi anlaşılsbilir

Bu konuda
 • Periyodik tabloda hangi grup elementlerin s, p, d, f bloğu elementleri olduklarını ve özelliklerini
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Periyodik cetvel, elementlerin artan proton sayısına göre oluşturuldukları, yapısı sayesinde bir takım teknik bilgileri sadece konumuna bakarak anlayabileceğimiz bir şemadır. Periyodik cetvele, modern atom teorisinde öğrendiğimiz kuantum bilgileriyle yaklaşınca periyodik cetvelin yapısı daha iyi anlaşılmaktadır.

Periyodik Cetvel Blok Yapıları

Yukarıdaki görselde de görüldüğü gibi periyodik cetvel aslında bloklardan oluşmaktadır. “S”,  “P”,  “D” ve “F” blokları olarak adlandırılan bu bölümler, modern atom teorisindeki “Açısal Kuantum Sayısı” nı simgelemektedir. S bloğunda bulunan bütün elementlerin son orbitali s orbitali, f bloğundaki elementlerin de son orbitali f orbitalinden oluşmaktadır. Örneğin; Hidrojen (1s1) 1 A grubunda bulunmakla birlikte S-bloğu içerisinde de bulunur. Karbon atomuna baktığımızda ise (1s2, 2s2, 2p2) hem 4A grubunda hem de P-bloğunda bulunur.

S-Bloğu Elementleri

 • Helyum, 1A ve 2A grubu elementleri s-bloğunda bulunmaktadır.
 • Bu blok içerisindeki her elementin elektron dağılımında son elektronları s orbitalinde bulunur.
 • Her grup yine kendi grubuna ait belirleyici özellikleri taşımaktadır.

P-Bloğu Elementleri

 • P bloğu 3A dan başlar ve 8A grubunu (Helyum hariç) kapsar.
 • P bloğundaki her grup yine kendi özelliklerini gösterir ve elektron dizilimlerinde son elektronları p orbitali içerisinde yer alır.
 • P bloğu içerisindeki herhangi bir grupta (8A hariç) yukarıdan aşağıya inildikçe metallik karakter hızla artmaktadır.

D-Bloğu Elementleri

 • Elektron dağılımı d orbitali ile sonlanan elementler D bloğunda bulunmaktadır.
 • 4. periyot ile birlikte periyodik cetvelde gözükürler. Bunun nedeni d orbitaliyle ilgilidir.
 • D bloğu, 2A ile 3A grubu arasında yer alır.
 • D bloğu, F bloğuyla birlikte periyodik cetveldeki B Grubunu oluşturmaktadır.
 • D bloğundaki elementler geçiş elementleri olarak isimlendirilmektedir.
 • Geçiş elementlerinin çoğu ağır metallerdir.
 • Varyans elektronlarına sahip oldukları için elektriği iyi iletirler.
 • Çinko (Zn), kadmiyum (Cd), civa (Hg) ve kopernikyum (Cn) elementleri tam dolu d orbitaline sahip oldukları için {(n-1)d10 -n periyot sayısı} tam olarak geçiş elementlerinin özelliklerini göstermezler.

F-Bloğu Elementleri

 • F bloğu, elektron dağılımında son orbitali olarak f orbitalini bulunduran elementlerden oluşmaktadır.
 • 6. periyot ile birlikte periyodik cetvelde gözlemlenirler. Bunun nedeni f orbitaliyle ilgilidir.
 • 2A ile 3B grubu arasında yer alan F bloğu elementleri, periyodik cetvelde meydana gelebilecek bir karmaşıklığı önlemek için periyotların aşağısına girinti şeklinde yazılmaktadır.
 • 6. periyotta bulunan f bloğu elementlerine lantanitler, 7. periyottaki f bloğu elementlerine aktinler denilmektedir.
 • Lantinit sınıfında bulunan f bloğu elementi Godalinyum (Gd)’nin elektron dağılımı şu şekildedir: 1s2 2s2 2p3s2 3p6 4s3d10 4p5s4d10 5p6s4f7 5d1
 • Aktinleri oluşturan elementlerin çoğu doğal ortamda bulunmamaktadır ancak laboratuvar ortamında sentezlenebilmektedir.
Benzer İçerikler
Çok Fonksiyonlu Bileşikler: Aminoasitler ve Karbonhidratlar
Güncel
Kimya

Çok Fonksiyonlu Bileşikler: Aminoasitler ve Karbonhidratlar

İçeriğe Git>
Elektromanyetik Işınların Dalga ve Tanecik Karakteri
Güncel
FizikKimya

Elektromanyetik Işınların Dalga ve Tanecik Karakteri

İçeriğe Git>
Kovalent ve İyonik Bileşiklerin Adlandırılması
Güncel
Kimya

Kovalent ve İyonik Bileşiklerin Adlandırılması

İçeriğe Git>
Fonksiyonel Gruplar
Güncel
Kimya

Fonksiyonel Gruplar

İçeriğe Git>
Aminler
Güncel
Kimya

Aminler

İçeriğe Git>
Alkollerin Elde Edilme Yolları
Güncel
Kimya

Alkollerin Elde Edilme Yolları

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo