Kimyasal Etkileşimler: Giriş ve Etkileşimlerin Sınıflandırılması

📅 26 Mayıs 2017|02 Eylül 2022
Kimyasal Etkileşimler: Giriş ve Etkileşimlerin Sınıflandırılması

Konu Özeti

Maddenin özelliğini gösteren en küçük yapı taşı olan tanecikler kimyasal tür olarak adlandırılır ve 4 tane temel kimyasal tür vardır; atom, molekül, iyon ve radikal. Kimyasal türler arasında kimyasal bağlar aracılığıyla bir etkileşim olur ve bunlar güçlü ve zayıf etkileşim olarak sınıflandırılabilir.

Bu konuda
  • Kimyasal türün tanımını ve çeşitlerini
  • Kimyasal türler arasındaki bağ çeşitlerini
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Evrende bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren en küçük yapı taşı olan bu tanecikler kimyasal tür olarak adlandırılır. 4 tane temel kimyasal tür vardır; atom, molekül, iyon ve radikal.

  • Atom: Bir elementin tüm kimyasal özelliklerini gösteren yapı taşıdır. Atomları çok genel olarak, kararlı ya da kararsız atom olmak üzere 2 sınıfta inceleyebiliriz.
    • Kararlı atomlar; yörüngelerinin son katmanında maksimum elektron taşıyan ve bağ yapmak isteği olmayan atomlardır.
    • Kararsız atomlar; yörüngelerinin son katmanındaki elektronların sayısını arttırmak veya azaltmak suretiyle kararlı olmaya çalışan atomlardır.
Kararlı ve Kararsız Atomların Lewis Gösterimi
  • Molekül: Birden fazla kararsız atomun kararlı hale geçmek için bir araya gelerek oluşturdukları kimyasal türlerdir. Aynı tür atomlardan oluşan moleküller, element molekülüdür (ör; H2, O2, Cl2); farklı tür atomlardan oluşan moleküller ise bileşik molekülüdür (ör; CH4, NH4, NH3).
  • İyon: Karasız atomların elektron alarak veya vererek oluşturdukları yapıya iyon denir. Elektron alan yapıya anyon iyonu, elektron veren yapıya katyon iyonu denir. Örneğin; Mg+2, F-1, SO4-2
  • Radikal: Ortaklanmamış elektron bulunduran taneciklere radikal denir. Radikaller zincirleme reaksiyonlarda gözlemlenir. Genelde kararsız ara bileşikler oldukları için denklemlere yazılmazlar.

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması

Kimyasal türler arasında kimyasal bağlar aracılığıyla bir etkileşim olur. Örneğin bir molekül diğer molekülü kendisine çekebilir veya bir atom diğer bir atomla ortaklaşa elektron kullanarak yeni maddeler oluşturabilir.

Kimyasal bağları bozmak (ayırmak) için verilmesi gereken enerjiye bağ enerjisi denir. Bağ enerjisi 40 kJ/mol veya daha yüksek olan etkileşimlere güçlü etkileşimler, 40 kJ/mol’den daha düşük etkileşimlere zayıf (moleküller arası) etkileşimler denir.

Güçlü etkileşimlerin (metalik bağ hariç) kırılması sonucu kimyasal, zayıf etkileşimlerin kırılması sonucu fiziksel değişimler meydana gelir. Suyun donması veya buhar olması zayıf etkileşimlere; sodyum (Na) ve klor (Cl) atomlarının birleşerek sofra tuzunu (NaCl) oluşturması kuvvetli etkileşimlere örnektir.

Zayıf etkileşimler daha çok fiziksel bağlar olarak adlandırılır. Bir maddenin katı-sıvı gaz halinde olması zayıf etkileşimler sayesinde belirlenir.

Benzer İçerikler
Kimyasal Etkileşimler: Güçlü Etkileşimler
Güncel
Kimya

Kimyasal Etkileşimler: Güçlü Etkileşimler

İçeriğe Git>
Kimyasal Etkileşimler: Zayıf Etkileşimler
Güncel
Kimya

Kimyasal Etkileşimler: Zayıf Etkileşimler

İçeriğe Git>
Modern Atom Teorisi: Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
Güncel
FizikKimya

Modern Atom Teorisi: Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi

İçeriğe Git>
Homojen Karışımlar ve Özellikleri
Güncel
Kimya

Homojen Karışımlar ve Özellikleri

İçeriğe Git>
Organik Kimya Hidrokarbonlar Detaylı Özet
Güncel
Kimya

Organik Kimya Hidrokarbonlar Detaylı Özet

İçeriğe Git>
Kimyasal Etkileşimler: Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
Güncel
Kimya

Kimyasal Etkileşimler: Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo