1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Fizik Ders Notları
 4. Elektrik Enerjisi ve Elektriksel Güç

Elektrik Enerjisi ve Elektriksel Güç

Devrede görüldüğü gibi uçları arasına bir üreteç bağlanarak V potansiyel farkı oluşturulan iletkende artı uçtan eksi uca doğru bir €€E_A€€ elektrik alanı oluşur. Bu elektrik alanda 1 C’luk yükün devreden geçmesi için harcanan enerji, potansiyel (V) olarak tanımlanmıştı. O halde q kadarlık yükün devreden geçmesi için yapılan iş yani üretecin harcadığı enerji aşağıdaki gibi bulunur.

€€E = q.V€€

Devreden t süresince I akımı geçirildiğinde devreden geçen toplam yük miktarı aşağıdaki eşitlikle hesaplanır.

€€q = I.t€€

Bu durumda yük üzerinde yapılan iş ya da açığa çıkan enerji de aşağıdaki gibi olur.

€€E = V.I.t€€

Ohm Yasası’na göre V = I.R değeri eşitlikte yerine yazılırsa aşağıdaki genel enerji bağıntısı elde edilir.

$$ E=I^2.R.t $$
 • E : Isıya dönüşen enerji (J)
 • I : İletkenden geçen akım şiddeti (A)
 • R : İletkenin direnci (Ω)
 • t : Geçen süre (s)

Elektriksel Güç

Elektrik Enerjisi ve Güç

Yapılan iş, enerjideki değişime eşit olacağından enerji bağıntısı direnci R olan bir iletkenden t süre akım geçirildiğinde iletkende ısıya dönüşen enerji miktarını verir. Bilindiği gibi fiziksel anlamda mekanik güç, birim zamanda harcanan veya üretilen mekanik enerjidir. Buna benzer şekilde bir elektrik devresinde direnci R olan devre elemanın birim zamanda harcadığı elektrik enerjisi o devre elemanının gücünü verir. Elektriksel güç aşağıdaki bağıntıyla bulunur.

$$ P=V.I=I^2.R={V^2\over R} $$
 • P : Güç (W)
 • V : potansiyel farkı ya da gerilim (V)
 • I : Akımk şiddeti (A)
 • R : Direnç ( Ω )
 • Elektrik Enerjisi ve Güç

Harcanan Elektrik Enerjisini Bulmak

Günlük hayatta küçük elektrikli araçların gücü watt cinsinden belirtilirken yüksek güçlü araçların gücü kW cinsinden belirtilir. 1kW = 1000W olarak hesaplanır ve bu güç cihazın saatlik tüketimine göre hesaplanır. Yani aslında 1200 w veya 1.2kW gücündeki bir elektrikli alet saatte 1.2kWh elektrik enerjisi harcar.

Eğer bir elektikli aletin harcadığı enerji bulunmak isteniyorsa yukarıdaki gibi kullanılan süreyi cihazın gücü çarpılarak bulunabilir. €€E_(harcanan)=P*t€€

Günlük hayatta elektrik faturuları kWh cinsinden faturalandırılır. Yani tüketiciler saatlik olarak harcadıkları gücü öderler. 1 Ocak 2020 tarihinde tüketim tarafında 1kWh’luk bir enerjinin vergisiz fatura bedeli 0.573 ₺’dir.

Elektrik ve Manyetizma Ünitesi Konu Anlatım Serisi

 1. Elektrik Akımı – Potansiyel Fark ve Direnç
 2. Elektrik Devreleri
 3. Elektrik Enerjisi ve Elektriksel Güç
 4. Akım ve Manyetik Alan