Elektrik ve Manyetizma

Elektrik akımını, iletkenin kesitinden bir yöne doğru geçen net yükler oluşturur.
10. SınıfFizik1. Ünite
Elektrik ve Manyetizma
Bu ünitede
  • Elektrik akımı, potansiyel fark, direnç, ohm yasası gibi kavramları
  • Elektromotor kuvveti, elektrik enerjisi, elektriksel güç, manyetik alan kavramlarının tanımlarını ve özelliklerini
öğreneceksiniz.

Elektrik ve Manyetizma Ders Notları

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan

Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan

Yükün elektrik alanı uzayı dolduran vektörel bir büyüklüktür. Elektrik yüklü tüm cisimler elektrik alan oluşturur. Elektrik alanların kar

Ders Notuna git →

Elektrik Akımı, Potansiyeli ve Direnç

Elektrik Akımı, Potansiyeli ve Direnç

Elektrik, elektriksel potansiyel farktan dolayı elektronların hareket etmesiyle oluşur. Elektronlar potansiyelin az olduğu (negatif kutup

Ders Notuna git →

Elektriksel Potansiyel

Elektriksel Potansiyel

Birbirinden sonsuz uzaklıkta bulunan pozitif yüklü iki cismi taşıyarak birbirinden r kadar uzaklıkta bir konuma yerleştirmek için, elektr

Ders Notuna git →

Elektrik Devreleri

Elektrik Devreleri

Temel olarak elektrik akımının izlediği yola devre adı verilir. Devre üzerinde birçok bileşen olabilir veya sadece bir üreteç ve iletkend

Ders Notuna git →

Elektrik Enerjisi ve Elektriksel Güç

Elektrik Enerjisi ve Elektriksel Güç

Bu elektrik alanda 1 C’luk yükün devreden geçmesi için harcanan enerji, potansiyel (V) olarak tanımlanır. O halde q kadarlık yükün devre

Ders Notuna git →

Manyetizma

Manyetizma

Elektrik akımı ya da temel bir parçacık tarafından oluşturulabilen manyetizma, manyetik alan ile de oluşturulan fiziksel bir olgudur. Yen

Ders Notuna git →

Yorumlar