1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Türk Dili ve Edebiyatı Ders Notları
 4. Panel ve Özellikleri, Panel Nedir?

Panel ve Özellikleri, Panel Nedir?

Panel, belirlenmiş bir konunun dinleyicilerin önünde birkaç kişi tarafından söyleşi havası içerisinde tartışılmasına denir. Başka bir deyişle bilim, siyaset vb. gibi konularda uzman insanların dinleyicilerin önünde bilgi ve görüşlerini ifade ettiği sonra da dinleyicilerin bu konu hakkında soru sorarak konuşmaya katılmasına “panel” denir. Panel, kelime anlamı olarak İngilizcede bölüm, parça anlamına terim anlamı olarak da toplantının konuşmacılar ve dinleyiciler olmak üzere ikiye ayrıldığını ifade etmektedir.

Panelde konuşmacılar konuşmalarını halk karşısında yapmasından dolayı bu sözlü anlatım türü halkımızın dilinde “açık oturum” diye adlandırılmıştır. Toplum sorunlarının en çok dile geldiği toplantılar panellerdir. Hatta radyo ve televizyonda toplum sorunları hakkında yapılan toplantılar panel şeklinde gerçekleştirilir.

Panelde başkan konuyu belirler ve sonrasında dinleyicilere konuşmacıları tanıtır. Ele alınan konu ile ilgili bilgiler verildikten sonra da konuşmacılara sıra ile sorular yöneltilir. Konuşmalarda eleştiri hakimdir ama suçlayıcı, kırıcı, yerici ve kendini beğenmişlik davranışlarına girilmez.

Bir grup insan tarafından aralarında gerçekleştirdiği tartışma olan panel geniş bir salonda ve izleyiciler önünde yapılır. Konu daha önceden belirlenmiş olur. Panel başkanı toplantının sorunsuz olarak devam etmesi için çaba gösterir. Panellerde konuşmacı sayısının 6 dan fazla olmamasına özen gösterilir. Tartışma ve konuşmacıların konuşmalarını uzatması başkan tarafından tatlı bil dil ile önlenmelidir.

Farklı görüş ve düşüncelerin dile getirildiği bu panellerde kendi başımıza veremediğimiz kararlar, konular ve sorunlar gözümüzün önünde tartışılmadığı zaman bir çok şey öğreniriz. Düzenlenen bu panellerde ortaya atılan görüş veya düşüncenin; gerçek, bilimsel ve doğru olması gerekmektedir.

Panelin Özellikleri

 • Her panelde o paneli yönetecek bir başkan bulunmalıdır.
 • Paneller konuşmacı sayısı 3-6 arasında olmalıdır. Her konuşmacı farklı bir alandan seçilmelidir. Böylelikle konu belirli bir görüşe sıkıştırılmak yerine farklı yönlerden işlenmesi de sağlanmaktadır.
 • Panelde tartışmalar herhangi bir salonda dinleyicilerin önünde mikrofonsuz şekilde yapılır.
 • Panelde, panelin başkanı ortada konuşmacılar ise bir masa etrafında oturmaktadır.
 • Panel başlamadan önce başkan konuşmacıları toplayıp onlara kuralları anlatır.
 • Panel başkanı başlangıçta konuşmacıları dinleyicilere tanıtır. Tartışılacak konunun anahtarını ortaya koyar. Panelin sonunda ise forum yapılıp yapılmayacağı açıklanır.
 • Panel, resmiyetten uzak bir biçimde sohbet havası eşliğinde gerçekleşmektedir.
 • Başkan konuşmacıların süresini ve sırasını belirler, açıklanmasına ihtiyaç duyulan konular ile ilgili sorular sorar.
 • Panelin sonunda dinleyiciler, konuşmacılara soru sorabilir.
 • Panelin sonunda eğer tartışma dinleyicilere de geçerse panel forum halini alır.

Panel Planı

 1. Panelin yapılış amacı
 2. Panelin konusu ile ilgili olan olay veya gelişmelerin anlatılması
 3. Konuşmacılara sorulacak olan sorular
 4. Konuşmaları özetlemek
 5. Paneli sonuca bağlamak

Panel Başkanının Görevleri

 1. Panelde başkan konuyu belirler
 2. Konuşmacılara sırası ile söz hakkı verir.
 3. Panelin sonunda konuyu özetleyip toplar
 4. Eğer uygun bir ortam var ise dinleyicilere söz hakkı verir
 5. Başkanın bir diğer görevi ise konuşmacılara uygun bir ortam hazırlamak

Sözlü Anlatım Türleri Konu Listesi

 1. Sunum
 2. Panel
 3. Forum
 4. Seminer
 5. Açık Oturum
 6. Sempozyum
 7. Münazara
 8. Söylev (Nutuk)
 9. Konferans
 10. Mülakat