1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Fizik Ders Notları
 4. Katı Sıvı Gaz Karşılaştırması Ve Örnekleri

Katı Sıvı Gaz Karşılaştırması Ve Örnekleri

Katı
 • Moleküler yapının en düzgün olduğu hal katı halidir.
 • Moleküler yapının en yoğun olduğu haldir. Sıkıştırılamazlar.
 • Katıların moleküler yapıları gereği belirli bir şekli ve hacmi vardır.
 • Katılar arasındaki moleküller arası boşluk yok denecek kadar azdır.
 • Moleküller arası çekimin en fazla olduğu haldir.
 • Altın
 • Demir
 • Tahta
 • Buz
Sıvı
 • Sıvı halin tanecik yapısı, katı hale göre daha az düzenlidir.
 • Tanecik yoğunlukları katılara göre daha az yoğundur. Sıkıştırılamaz olarak kabul edilmektedir.
 • Sıvıların tanecik yapıları daha düzensiz olduğu için sıvılar bulundukları kabın şeklini alırlar. Belirli bir hacmi vardır.
 • Moleküller arasındaki çekim gücü katılardan düşük gazlardan fazladır.
 • Su
 • Benzin
 • Zeytin Yağı
 • Alkol
Gaz
 • Gaz hali,maddenin tanecik yapısının en dağınık halidir.
 • Tanecikler arası boşluğun en fazla olduğu haldir. Bu yüzden sıkıştırılabilirler.
 • Tanecikler rahatça hareket edebilirler.
 • Gazların tanecik yapısı gereği sıvılar gibi bulundukları kabın şeklini alırlar.
 • Gazların belirli bir hacmi yoktur.
 • Moleküller arası çekim kuvveti yok denecek kadar azdır.
 • Oksijen
 • Doğalgaz
 • Hidrojen
 • Petrol Gazı