1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Türk Dili ve Edebiyatı Ders Notları
 4. Forum Nedir? Forumun Özellikleri

Forum Nedir? Forumun Özellikleri

Forumlar, toplumu ilgilendiren bir konuda uzman kişilerin konuşması, tartışması ve ardından bu tartışmaya dinleyicilerin de katılımıyla oluşan panelin devamı niteliğinde bir tartışma türdür. Forum kelime olarak Romalıların halk ile beraber şehir hakkında konuşma yapmasından gelmektedir.

Forum Özellikleri

 • Forum bir başkan ve katılımcılarla yapılır.
 • Katılımcılar alanında uzman kişiler olmalıdır.
 • Katılımcıların sayısı 3-6 kişi arasında olmalıdır.
 • Tartışma konusu katılımcılar tarafından ele alındıktan sonra dinleyiciler de fikirlerini beyan ederek tartışmaya katılırlar.
 • Forumu, panelden ayıran özellik dinleyicilerin tartışmaya daha fazla katılmasıdır.
 • Forumlar genellikle 30-90 dakika sürmektedir.
 • Forumun amacı bilgi vermekten çok bir konuya farklı açılardan bakmayı sağlamaktır.
 • Katılımcılar ve seyirciler konunun dışına çıkmamalı, açık, net ifadeler kullanmalıdır.
 • Tartışmalar saygı çerçevesi içerisinde yapılmalıdır.
 • Forumlar sayesinde toplumsal problemler halkın görüşleriyle daha etkili bir biçimde ortaya çıkar.
 • Günümüzde teknolojiyle birlikte seyircisiz forumlar da yapılmaktadır. Günümüzdeki forumlara insanlar telefon, video veya mesaj ile dahil olurlar.

Forumlarda Başkanın Görevleri

 • Başkan tartışma konusunu özet geçer.
 • Başkan konuşmacıları tanıtır,
 • Konuşmacılara sırayla söz hakkı verir.
 • Başkan gerektiği yerde araya girer, seyircilere bilgi verir.
 • Tartışma saygı çerçevesini aştığı yerde müdahale eder.
 • Başkan süreyi aşmamalı ve süreyi iyi kullanmalıdır.
 • Tüm katılımcılara eşit süre vermeye özen göstermelidir.

Sözlü Anlatım Türleri Konu Listesi

 1. Sunum
 2. Panel
 3. Forum
 4. Seminer
 5. Açık Oturum
 6. Sempozyum
 7. Münazara
 8. Söylev (Nutuk)
 9. Konferans
 10. Mülakat