1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Kimya Ders Notları
 4. Asit ve Baz Karşılaştırması

Asit ve Baz Karşılaştırması

asit baz karşılaştırması
Asit
 • Asitlerin tadı ekşidir (limon suyu gibi).
 • Genellikle sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
 • Mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya döndürür.
 • Asitler aşındırıcı özelliğe sahiptir. Bu yüzden asitlerin insan cildiyle teması halinde yakıcı etkiler gözlemlenir.
 • Asitler bir çok maddeyle tepkimeye girer. Örneğin karbonatlı bileşikler ile tepkimeye girdiklerinde karbondioksit gazı açığa çıkmasını sağlarken demir (Fe) gibi metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarırlar. (Bu tepkimeleri ilerleyen bölümde işleyeceğiz).
 • Bazlarla tepkimeye girerek tuz oluştururlar (nötralleşme tepkimesi).
 • Asitler şunlarla da tepkime verirler;
  • Aktif Metaller
  • Pasif Metaller
   • Yarı Soy Metaller
   • Soy Metaller
  • Amfoter Metaller
  • Bazik Oksitler
 • Ayrıca asitler cam ve porselen gibi maddeleri aşındırabilme özelliğine sahiptir.
Baz
 • Bazların tadı acıdır. (acı biber)
 • Bazlar ciltte kayganlık hissi oluşturur.
 • Genellikle sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
 • Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirir.
 • Asitlerle tepkimeye girerek tuz oluştururlar (nötralleşme tepkimesi).
 • Bazlar amfoter metaller ile etkileşime girer.

Asitler, Bazlar ve Tuzlar Ünitesi Konu Anlatım Serisi

 1. Asit ve Bazların Ayırt Edilmesi
 2. Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
 3. Hayatımızdaki Asitler ve Bazlar